Năng Quyền Chúa Phục Sinh

2843

 

 

 

Ba ngày chết nằm trong thạch mộ,

Các môn đồ hoảng sợ lánh xa.

Năng quyền Cứu Chúa tỏ ra,

Bẻ then địa ngục Chúa ta sống rồi.

 

Đất rúng động, Sứ trời sáng chói,

Bọn lính canh sợ hãi thất thần,

Các bà thăm mộ đến gần

Nhìn ngôi mộ trống phân vân bồi hồi.

 

Ai mang xác Chúa tôi đi giấu?

Nát cõi lòng đau thấu tâm can

Sứ thần hiện đến trấn an.

Chúa Giê-xu sống lòng tràn hân hoan.

 

Vâng lời phán, lên đàng vội vả

Loan báo tin Cha đã phục sinh.

Môn đồ xem “thấy và tin”

Như lời Kinh Thánh chứng minh rõ ràng.

 

Nay Hội Thánh lòng tràn vui thỏa.

Mừng Phục sinh đợi Chúa lai hồi.

Chuyên tâm hầu việc chẳng thôi.

Với lòng thành kính dâng lời suy tôn./. 
MS. Nguyễn Văn Dũng

 

Bài trướcBan Đại Diện Thăm Viếng Các Hội Thánh Trong Tỉnh Kiên Giang
Bài tiếp theoBài thứ 95: Quy Luật Của Hội Thánh