Bài thứ 95: Quy Luật Của Hội Thánh

760

Đọc Hê-bơ-rơ 12:14-17

Câu căn bản:  Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa.  Câu 14

 

 

Suy niệm:  Hội Thánh có nội quy gồm nhiều điều khoản liên quan đến tổ chức và nghi lễ, nhưng câu căn bản của chúng ta hôm nay nêu lên hai nguyên tắc bảo vệ Hội Thánh giữ đúng danh nghĩa Hội Thánh, đó là “Sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết.”

 

Sống hòa thuận tức là nhu mì khiêm nhường, tôn trọng kính nể, tạo nên mối thông công của anh em chị em trong một đại gia đình trong tình thương của Chúa.

 

Đeo đuổi sự thánh khiết là chú trọng vào mục đích thánh khiết trong mọi hoạt động của Hội Thánh để danh Chúa được suy tôn và vinh quang.

 

Trên thực tế, tác giả nêu lên mấy lưu ý căn bản như sau:

 

1.       Cẩn trọng để không bị mất phần ân điển Chúa ban: nghĩa là chăm sóc đức tin cho chính đáng, không sai lệch trong yêu thương và hi vọng nơi Chúa.

2.       Kiểm tra cẩn thận để không một tội ác nào bén rễ trong vòng con dân Chúa, nghĩa là cảnh giác và ngăn ngừa tội lỗi phát sinh.

3.       Tránh mọi hành vi vô đạo, khinh xuất như người không tin Chúa.

 

Dĩ nhiên khi một Hội Thánh theo đúng các nguyên tắc này thì sẽ phát triển nước Chúa nơi Hội Thánh tọa lạc.

 

 

Bài trướcNăng Quyền Chúa Phục Sinh
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Giới Nữ Tỉnh Bình Thuận