Mừng 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam

852

 

 

(1911-2011)

 

 

Truyền giảng Tin Lành đến nước ta,

Trăm năm kỷ niệm trỗi hoan ca

Vâng theo tiếng gọi Cha Thiên thượng

Giáo sĩ xung phong lướt dặm xa.

 

Giáo sĩ xung phong lướt dặm xa.

Đem người tội lỗi khỏi đường tà.

Quên mình vì kẻ đang hư mất

Dẫn dắt tội nhân vượt tử hà

 

Dẫn dắt tội nhân vượt tử hà

Giải nguy gió quỉ với mưa ma.

Tri ân giáo sĩ xa nghìn dặm

Truyền giảng Tin Lành đến nước ta.

 

 

—–******—— 

 

 

Trăm năm kỷ niệm ngày Tin Lành

Đến với đồng bào nước Việt mình

Giáo sĩ xung phong vâng sứ mạng

Đi truyền đạo Chúa đến sinh linh

 

Đi truyền đạo Chúa đến sinh linh

Phổ biến Lời Ngài dịch Thánh kinh

Chẳng ngại khó khăn cùng thử thách

Thương người hư mất dám hi sinh

 

Thương người hư mất dám hi sinh

Ái mộ người xưa biết cảm tình

Mở cửa Tin Lành trên khắp đất

Đem người tội lỗi đến quang vinh

 

 

 

Lê Tải 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.