Mnuih Bŏ Hŏng Klei Jăk – 8/7/2021  

468

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 15:14-16

Êlan kliăng:Ơ phung ayŏng adei, kâo pô đăo leh sĭt diih bŏ leh hŏng klei jăk leh anăn jih klei thâo mĭn, leh anăn dưi bi hriăm hdơ̆ng diih” (Rôm 15:14).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn kơ knuih jăk phung đăo ti čar Rôm? Ya ngă ñu mblang kơ bruă ñu ngă tinei? Si klei brei phung đăo dôk hdĭp êmhač bŏ hŏng klei jăk? Ya klei hriăm drei mă tŭ mơ̆ng phung đăo ti čar Rôm?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei pŏk kơ klei khua ƀĭng kna Y-Pôl blŭ knhal tuč hlăm hră Rôm. Khădah ñu amâo mkŏ mjing Phung Sang Aê Diê ti čar Rôm dưn, ƀiădah ñu ƀuh mâo klei bi mguôp “ayŏng adei” hlăm găp djuê Aê Diê ti krah ñu hŏng phung đăo tinei, hŏng klei ñu iêu kơ digơ̆: Ơ phung ayŏng adei (êlan 14). Ñu yua klei blŭ kâo pô đăo leh sĭt msĕ si sa klei blŭ kñăm kơ knuih jăk siam digơ̆. Ñu mni kơ digơ̆ jing phung “bŏ leh hŏng klei jăk leh anăn jih klei thâo mĭn, leh anăn dưi bi hriăm hdơ̆ng diih” (êlan 14). Mnuih bŏ hŏng klei jăk dưi mblang jing mnuih bŏ hŏng ai tiê jăk, mnuih mdrŏng hŏng ai tiê khăp kmah, jăk, bŏ hŏng klei êmhač. Boh blŭ “ai tiê jăk” hlăm klei blŭ phŭn klei Grek, mblang jing “kpă ênô” amâodah “ai mĭn jăk”. Boh blŭ anei mblang jing “êmhač”, sa hlăm duapăn knuih mơ̆ng Yang Mngăt Jăk (Galati 5:22). Phung đăo ti čar Rôm bi êdah leh knhuah hdĭp bŏ hŏng klei jăk hŏng klei thâo săng kơ klei diñu đăo dưm hlăm Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih. Dơ̆ng mơ̆ng anăn yơh, diñu dưi bi hriăm amâodah mñă bi hdơr hdơ̆ng diñu čiăng dôk hdĭp bi mơak kơ Aê Diê hĭn. Sa čô mnuih dưi đru kčĕ amâodah bi hriăm pô mkăn jăk, jing mnuih thâo săng klei Aê Diê čiăng mtô lač hlăm Klei Aê Diê Blŭ leh anăn thâo mă yua klei mtô lač anăn kơ klei hdĭp ñu.

         Ƀiădah lĕ, thâo mơh phung đăo ti čar Rôm jing phung dôk kjăp hlăm klei đăo leh anăn mâo klei hdĭp êmhač, bŏ hŏng klei jăk, ăt čiăng mơh mâo klei đru bi êrâo leh anăn mñă bi hdơr čiăng dưi djă pioh kjăp knhuah hdĭp phung đăo kơ Krist. Anăn yơh jing phŭn knhal klei khua ƀĭng kna Y-Pôl čih hră kơ diñu, msĕ mơh yua mmông găl anei čiăng mblang kơ bruă ñu ngă. Ñu hưn kñăm kơ bruă ñu mtô mblang Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê kơ phung tue jing kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê. Aê Diê brei kơ ñu klei pap, brei jing dĭng buăl Yang Krist ti krah phung tue, kñăm čiăng đru diñu thâo kral Aê Diê leh anăn jing sa mnơ̆ng myơr Aê Diê tŭ, leh Yang Mngăt Jăk bi doh jăk diñu (êlan 16). Hŏng klei luă gŭ, ñu akâo klei pap kơ digơ̆ tơdah hlăm hră ñu čih djŏ kơ đa đa klei, kâo jhŏng čih kơ diih čiăng lŏ bi hdơr kơ diih, (êlan 15a).

         Phung đăo brei jing phung bŏ hŏng klei jăk msĕ si klei bi hmô mơ̆ng phung đăo ti čar Rôm, thâo săng klă kơ klei đăo pô leh anăn kăp bi hriăm pô mkăn tơdah ƀuh digơ̆ ngă soh, ăt mơak ai tiê mơh mă tŭ klei bi mđĭ ai leh anăn klei mñă bi hdơr mơ̆ng pô mkăn tơdah drei ngă soh. Pô dôk hdĭp êmhač, bŏ hŏng klei jăk amâo djŏ jing mnuih blao ôh, biădah jing mnuih jhŏng mkra mjuăt asei pô tơdah ngă soh, leh anăn wăt thâo mprăp hmiêt ai tiê đru bi hriăm ayŏng adei pô mơh.

Si ngă drei dôk hdĭp bŏ hŏng ai tiê jăk êmhač nanao mơ̆?

 

Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kơ kâo mâo knuih bŏ hŏng klei jăk, êmhač čiăng kơ kâo mâo nanao ai tiê jăk čiăng đru pô mkăn.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 21:15-22:21

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 7/2021
Bài tiếp theoNgười Đầy Thiện Tâm – 8/7/2021