Lâm Đồng: Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Năm 2019

1014

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 15/07/2019, tại Lâm Đồng đã đồng loạt khai giảng Thánh Kinh Căn Bản tại 05 trung tâm với hơn 1.533 học viên tham dự.

– Trung tâm Đà Lạt – Khóa V, năm 4 – 340 học viên.
– Trung tâm Bon Rơm – Khóa V, năm 4 – 250 học viên.
– Trung tâm Đinh Văn – Khóa VI, năm 2 – 442 học viên.
– Trung tâm Bảo Lộc – Khóa VI, năm 2 – 270 học viên.
– Trung tâm Kon Đố – Khóa VI, năm 2 – 232 học viên.

Trong những năm gần đây số lượng học viên theo học phần lớn là giới trẻ trong các Hội Thánh.

Tại trung tâm Đà Lạt, Mục sư Bùi Phụng – Trưởng Ban Đại diện dùng Lời Chúa trong Công Vụ 18: 26 qua chủ đề: “Sâu nhiệm trong đạo cứu rỗi” khích lệ các học viên cần phải siêng năng ham thích học hỏi Lời Chúa để đời sống đức tin được tăng trưởng hầu cho trong tương lai phục vụ Chúa đắc lực càng hơn.

Ban giảng viên gồm có:

– Mục sư Bùi Phụng: Lai thế học đại cương.
– Mục sư Cil Mup Ha Kar: Hôn nhân và gia đình.
– Mục sư Kon Sa Ha Hăck: Nếp sống Cơ Đốc nhân.
– Mục sư Phan Phụng Thanh: Cuộc đời Chúa Cứu Thế 1.
– Mục sư Nguyễn Việt: Lược sử HTTLVN.

Chương trình học kéo dài suốt 2 tuần lễ từ ngày 15-27/07/2019. Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho các học viên để có sức khỏe, sự khôn ngoan để học tốt trong các trung tâm tại Lâm Đồng.

TTV – Lâm Đồng
MS Võ Đông Tiên & MSNC Nguyễn Thiện Phước

 

Quang cảnh tại trung tâm Đà Lạt
Các học viên ca ngợi Chúa
MS Bùi Phụng rao giảng Lời Chúa
Hình ảnh tại trung tâm Bảo Lộc
Hình ảnh tại trung tâm Băng Pung Đinh Văn