Tiền Giang: Thánh Kinh Căn Bản Khóa IV – Năm 4

772

HTTLVN.ORG – Cứ vào trung tuần tháng 7 hàng năm thì chương trình Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Tiền Giang lại được tổ chức trong không khí vui tươi, sẵn sàng để được học lời Chúa. Năm nay có 80 khóa sinh cùng trở về nhà thờ Tin Lành An Hữu tham dự khóa học.

Lễ khai giảng đã diễn ra vào lúc 15 giờ Chúa nhật 14/7/2019, dự kiến khóa học sẽ bế giảng vào ngày 26/7/2019.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên Mục vụ tỉnh Tiền Giang dùng lời Chúa trong Châm Ngôn 17:3 với chủ đề “Tôi Luyện”, khích lệ các khóa sinh tận dụng tối đa thì giờ quý báu Chúa cho tại khóa học để tôi luyện đời sống tâm linh sắt son, tinh ròng với Chúa để có thể đủ sức vượt qua mọi thử thách trên thiên trình.

Ban hát khoá sinh

Mục sư Nguyễn Ngọc Sáng, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện cho khóa sinh

Thành phần Ban Giảng huấn và các môn học như sau:

  1. Hôn nhân và Gia đình Cơ Đốc: Mục sư Lê Văn Như kỷ
  2. Cơ Đốc Giáo Dục: Mục sư Nguyễn Đình Tín
  3. Lai Thế Học Đại Cương: Mục sư Phan Quang Trung
  4. Tà giáo và các giáo phái: Mục sư Châu Tử Tôn
  5. Thánh Kinh phong tục: Mục sư Trương Thanh Thiên Ân

TTV. MSNC Đặng Trường Cửu