Lâm Đồng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm & Các Khóa Sinh Lớp Bổ Túc Thần Học Kỳ II/2020

784

HTTLVN.ORG – Ngày 16/10/2020, tại nhà thờ Tin Lành Bảo Lộc, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình hiệp nguyện cho Giáo phẩm cùng các khóa sinh lớp bổ túc thần học kỳ II/2020 của tỉnh Lâm Đồng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và là diễn giả của chương trình. Tham dự chương trình có Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Uỷ viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Mục sư Bùi Phụng – Trưởng BĐD cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, các khóa sinh lớp bổ túc thần học và Chấp sự các Hội Thánh với khoảng 360 người.

MS Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện khai lễ

Ban hát Mục sư – Truyền đạo ca ngợi Chúa

Ban hát khóa sinh lớp bổ túc thần học ca ngợi Chúa

Trong chương trình buổi sáng, Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Sự cuối cùng của muôn vật” nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Phi-e-rơ 4:7-11 để nhắc nhở tôi con Chúa cần tỉnh thức trong thời kỳ cuối để đứng vững, sống đẹp lòng Chúa.  

Mục sư Phó Hội trưởng I giảng Lời Chúa

Ban Đại diện dành phần nhiều thời gian để tôi con Chúa cầu nguyện cho công việc Chúa tại các Chi Hội, Điểm Nhóm trong các huyện với một số vấn đề nổi bật như sau: 

  • Cầu nguyện xin Chúa mở đường để Hội Thánh có đất và kinh phí để xây dựng nhà thờ, cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục, tư thất Quản nhiệm cho các Chi Hội: Bảo Lộc, Lộc Phú, Liêng Bông Đa Nhim, Rô Men, Kon Đố Đạ Tế (Đam Rông), Đăng SRõn, KLong KLăn, Trạm Hành…
  • Cầu nguyện xin Chúa giục lòng để các cấp chính quyền giao đất, chấp thuận hồ sơ xin công nhận Chi Hội cho hơn 150 Điểm Nhóm trong tỉnh vẫn chưa được công nhận chính thức, đặc biệt là các Điểm Nhóm thuộc khu vực 4 xã Vùng Loan, các Điểm Nhóm ở huyện Đam Rông, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng…
  • Cầu nguyện về việc chia tách lại các Hội Thánh mà trước đây đã sáp nhập như 6 Hội Thánh tại khu vực Đinh Văn Lâm Hà, các điểm tại khu vực Đạ Ròn…

Trong chương trình buổi chiều, Mục sư Phó Hội trưởng I nương trên phần Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 để rao giảng sứ điệp “Sống trong ngày sau rốt” nhằm kêu gọi tôi con Chúa về tinh thần tỉnh thức, cầu nguyện để được gặp Chúa trong Ngày Chúa trở lại.

MS Bùi Phụng – TBĐD thông báo & tri ân

Lâm đồng đang ở trong mùa mưa cộng thêm ảnh hưởng của các cơn bão nhưng tạ ơn Chúa đã ban ơn và thêm sức để cho các đầy tớ Chúa và các Chấp sự, nhân sự có thể đến tham dự chương trình. Có những người phải vượt đoạn đường xa trên 100km như khu vực Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương.

Cảm tạ Chúa đã cho chương trình diễn ra trong sự phước hạnh và khép lại vào lúc 15 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Nguyễn Xuân Mai và lời chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng I. 

TTV. MSNC Nguyễn Thiện Phước