Ktang Kđeh Asei Mlei, Awăt Klei Djŏ Hnơ̆ng – 5/10/2021

551

 

Klei Aê Diê Blŭ: Khua Phat Kđi 16:15-31

Êlan kliăng: “Brei diih dôk djŏ hnơ̆ng leh anăn dôk răng. Pô roh diih yang jhat dar jŭm diih msĕ si êmông gu gruh, duah hlei pô ñu dưi hiêk ƀơ̆ng. Bi kdơ̆ng bĕ hŏng ñu djă kjăp klei đăo” (I Y-Pêtrôs 5:8‑9a).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei jing Y‑Samsôn leh anăn ya bruă Aê Diê čiăng jao kơ ñu? Ya mta klei brei sa čô Nasirê kăm amâo dưi ngă ôh? Ya ngă Y‑Samsôn luč jih klei ktang, arăng mă leh anăn ƀlêč ală? Ya klei drei mă hriăm mơ̆ng klei hdĭp Y‑Samsôn?

Y‑Samsôn jing anak sa hlâo ung mô̆ plao, amâo mâo anak ôh. Dĭng buăl jăk Aê Diê bi êdah leh anăn hưn brei diñu thâo, diñu srăng mâo anak, leh anăn anak anăn srăng jing sa čô Nasirê dơ̆ng mơ̆ng tian amĭ, mâo bruă klam bi mtlaih phung ƀuôn sang mơ̆ng hnuh klŏng phung Philistin kiă kriê (Phung Khua Phat Kđi 13:1‑5). “Nasirê” mblang jing “pioh hjăn” kơ Aê Diê leh anăn brei djă pioh tlâo mta klei kăm ghă amâo dưi ngă, amâo dưi mnăm kpiê, amâo dưi kuêh boh kŏ, amâo dưi sô̆ djŏ asei mlei djiê (Klei Yap 6:1‑8).

Khădah thâo dưn mơh kơ ñu pô jing mnuih Aê Diê ruah, leh anăn brei kơ ñu ai ktang myang, ƀiădah Y‑Samsôn lu bliư̆ amâo gưt ngă hluê si klei bhiăn Nasirê ôh. Phung roh čiăng thâo mơ̆ng kbiă hriê ai ktang ñu mâo msĕ snăn leh anăn si êlan ngă čiăng dưi mkhư̆ hĕ ñu, snăn diñu yua ênhă êlan mniê êra siam: H’Dêlila, pô khăp ñu jing sa čô mniê Philistin juh lia ñu brei hưn klei hgăm. Ti anăp klei ktang mơ̆ng klei tluh ƀô kđeh asei mlei, mâo tlâo bliư̆ ñu dưi krơ̆ng pioh mdăp klei hgăm anăn, ƀiădah ti knhal tuč ñu dluh lĕ yơh ti anăp klei H’Dêlila ik uêñ kơ ñu. Phung roh ksŭng mŭt kuêh boh kŏ Y‑Samsôn hlăk êjai ñu dôk pĭt wơr knga mta ti pha pô khăp ñu. Yêhôwa đuĕ leh mơ̆ng ñu ƀiădah ñu amâo thâo ôh! (êlan 20). Arăng mă ñu, ƀlêč ală ñu, atăt ba kơ ƀuôn Gasa, čăp ñu hŏng klei săng đai kông leh anăn brei ñu kwă êsŭng tăp hlăm war mnă.

Y‑Samsôn mâo Aê Diê brei klei pap prŏng, mâo ai ktang hĭn kơ jih jang mnuih mkăn ƀiădah ñu lĕ, kluôm dhuôm kƀah klei dôk djŏ hnơ̆ng. Ñu yua ai ktang ngă klei tluh čiăng ñu pô hrô kơ klei bi mtlaih ƀuôn sang tui si klei Aê Diê čiăng. Wăt tơdah Aê Diê wĭt lač leh kơ klei ñu iêu kwưh wah lač sĭt hŏng jih ai tiê, leh anăn brei kơ ñu ai ktang myang knhal tuč, čiăng bi rai jih phung khua Philistin mbĭt hŏng phung nao bi kƀĭn čiăng myơr mnơ̆ng ngă yang prŏng kơ Dagôn, yang diñu, leh anăn Y‑Samsôn djiê mbĭt hŏng diñu. Wăt tơdah anăn ñu čih mbĭt hŏng phung đăo jhŏng ktang hlăm Hdruôm hră Klei Bi Mguôp Mrâo (Hêbrơ 11:32), klei hdĭp Y‑Samsôn amâo djŏ knŏng dluh lĕ msĕ si “sa boh ƀuôn prŏng arăng bi klưh leh mnư̆” (Klei Bi Hriêng 25:28), ƀiădah wăt adôk lui klei bi hmô jhat kơ phung ênuk êdei kơ klei ñu dôk dơ̆ng kƀah klei djŏ hnơ̆ng mơh.

Klei pap Aê Diê brei kơ drei, kăp pioh mă bruă, bi mđĭ klei tŭ dưn kơ Aê Diê, pô dơr mdăp hĕ klei pap amâodah kƀah klei djŏ hnơ̆ng, yua klei pap soh anôk kñăm čiăng, ngă tui si kđeh pô čiăng jing soh hŏng Aê Diê. Grăp čô drei mâo sơăi, sa amâodah lu talăng Aê Diê brei, akâo Aê Diê brei drei weh đuĕ mơ̆ng klei bi hmô jhat Y‑Samsôn, brei drei thâo đup gưt Yang Mngăt Jăk čiăng dôk hdĭp djŏ hnơ̆ng hlăm klei yua klei pap, čiăng dưi ba klei tŭ dưn kơ Aê Diê leh anăn kơ lu mnuih.

Si ngă drei djŏ hnơ̆ng mơ̆ hlăm klei yua klei pap Aê diê brei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih bi mtlaih leh kâo, leh anăn brei klei pap kơ kâo pioh mă bruă. Akâo Ih đru kâo thâo đup gưt Yang Mngăt Jăk, lui hĕ klei amâo huĭ mpŭ kơ Ih, leh anăn klei tluh kơ lăn ala, čiăng dôk hdĭp djŏ hnơ̆ng, thâo huĭ mpŭ leh anăn dôk hdĭp kpă ênô hlăm lăn ala anei.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 25:14-44

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcTP. HCM: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 10/2021
Bài tiếp theoMạnh Cơ Bắp, Yếu Tiết Độ – 5/10/2021