Klei Hdĭp Mrâo Hlăm Krist – 18/3/2024

2427

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 5:1-11

Êlan kliăng: “Snăn kyuadah drei mâo leh klei yap kpă hŏng klei đăo, drei mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist” (Rôm 5:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mnơ̆ng drei mă tŭ tơdah đăo kơ Yêsu? Kơ ya klei phung đăo bi mni kơ diñu mơ̆ng klei hdĭp mrâo hlăm Krist? Ya klei hriăm yuôm ih mâo mơ̆ng klei hriăm hruê anei kơ klei ih tui hlue Khua Yang?

Tơdah drei đăo kơ Yêsu Krist jing Pô djiê hrô brei klei soh drei ti kyâo bi kal, êrah yuôm Ñu bi doh jih klei soh drei. Hlăk anăn mtam drei mâo klei yap kpă leh anăn mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê (êlan 1). Drei dơ̆ng kčưm mâo klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Aê Diê Tlâo Čô Yang, jhŏng hriê giăm Ñu leh anăn djiêl klei jăk hlăm klei khăp ama anak msĕ si anak klah đuĕ lŏ wĭt kơ sang, ama ñu drông leh anăn lŏ bi mrâo klei ñu jing anak hlăm gŏ sang. Yang Mgăt Jăk dôk hlăm ai tiê drei, pŏk ală mngăt drei čiăng drei ƀuh Aê Diê, klei khăp leh anăn hdră Ñu mkra leh kơ drei (êlan 5). Kyua klei hdĭp Khua Yang Yêsu drei mâo klei bi mtlaih hlăm hruê phat kđi (êlan 10).

Phung đăo mâo klei bi mtlaih amâo djŏ kyua bruă jăk pô ngă ôh, ƀiădah kyua klei pap Aê Diê. Aê Diê ama mkra hdră tă êlan klei bi mtlaih, Aê Diê Anak ngă hdră bi mtlaih, leh anăn Aê Diê Yang Mngăt Jăk kđăm, brei klei ktang kơ phung đăo kơ Krist hdĭp msĕ si phung dĭng ktang kơ Ƀuôn Ala Mtao Adiê ti lăn ala anei. Kyuanăn, jih jang mnuih amâo dưi bi mni kơ bruă diñu dưi ngă leh ôh, ƀiădah bi mni kơ diñu pô hlăm klei čang hmăng srăng mâo klei guh kơang mbĭt hŏng Aê Diê (êlan 2). Drei đăo sĭt hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist drei mâo klei jhŏng dưi nao ti anăp Aê Diê leh anăn mâo klei čang hmăng kơ klei guh kơang Khua Yang ƀuăn brei. Drei hơ̆k mơak hlăm Aê Diê kyua Khua Yang Yêsu Krist, hlăm Gơ̆ yơh drei mâo leh klei bi grăng hŏng Aê Diê (êlan 11).

Msĕ mơh, drei hơ̆k mơak mơh êjai tŭ klei knap mñai (êlan 3). Phung đăo hdĭp ti krah phung amâo đăo ôh jing anôk phŭn kơ klei myang klei mmăt ngă klei bi kdơ̆ng. Khua Yang Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu snei, “Ƀĭng kna amâo prŏng hĭn kơ nai mtô ñu ôh, dĭng buăl kăn prŏng hĭn kơ khua ñu rei” (Y-Mathiơ 10:24). Khua Yang Yêsu pô tuôm tŭ leh klei arăng kčŭt mčeh, ngă jhat, čăm biêng leh anăn lu klei mkăn đa đa…Phung đăo kơ Krist ăt srăng găn mơh klei anăn. Ƀiădah lĕ, Khua Yang ăt dôk mbĭt, kiă kriê leh anăn đru drei dưi hŏng klei knap mñai “…kyuadah drei thâo klei knap mñai anăn bi truh klei gĭr̆; klei gĭr bi truh klei Aê Diê tŭ̆; leh anăn klei Aê Diê tŭ bi truh klei čang hmăng” (êlan 3-4). Phung amâo đăo ôh dleh snăk hơ̆k mơak hlăm klei knap mñai, ƀiădah phung đăo kơ Krist hơ̆k mơak hlăm klei knap mñai kyuadah thâo Khua Yang yua klei Satan lông dlăng leh anăn bi kdơ̆ng anăn čiăng kơ drei mâo klei gĭr, đru bi kjăp leh anăn brei klei đăo drei đĭ hriê kơ prŏng hlăm Ñu.

Drei hơ̆k mơak mơ̆ tơdah mă tŭ klei hdĭp mrâo hlăm Krist?

Wah lač: Ơ Aê Diê Tlâo Čô Yang, Pô yap kâo kpă čiăng kơ kâo mâo klei êđăp ênang hŏng Ih! Akâo Ih atăt kâo grăp knhuang êbat hlăm klei đăo, klei čang hmăng, klei khăp leh anăn dôk sĭt suôr hŏng Ih tơl knhal tuč. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Neej Tshiab Hauv Yexus Khetos – 18/3/2024
Bài tiếp theoĐời Sống Mới Trong Đấng Christ – 18/3/2024