Klei Bhiăn Myơr – 25/3/2023

11306

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 9:1‑7

Êlan kliăng: “Brei diih thâo klei anei: hlei pô rah ƀiă srăng wiă ƀiă, leh anăn hlei pô rah lu srăng wiă lu. Brei grăp čô myơr tui si ñu mĭn leh, amâo djŏ ôh hŏng klei ênguôt amâodah hŏng klei mgô̆, kyuadah Aê Diê khăp kơ pô myơr hŏng klei hơ̆k mơak” (II Kôrantô 9:6‑7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ai tiê đru mguôp mơ̆ng phung đăo Sang Aê Diê Kôrantô čiăng đru kơ phung đăo ti Yêrusalem? Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ klei bhiăn myơr?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mơĭt hră tal dua kơ phung đăo ti ƀuôn Kôrantô leh anăn krĭng riêng gah Akai amâo djŏ čiăng iêô mthưr đru mguôp ôh, kyua bruă đru mguôp čiăng đru kơ phung đăo jing bruă diñu thâo leh, thâo săng leh, leh anăn mphŭn ngă leh mơ̆ng thŭn dih ƀiădah ka bi leh (êlan 2). Kyua ai tiê hur har diñu mđĭ ai lu phung đăo ti Masêdôn hur har myơr. Kyua anăn, hlăm hră anei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl knŏng mđĭ ai leh anăn mñă kơ diñu klei ñu ktưn hưn kơ ai tiê đru mguôp mơ̆ng diñu đuč. Mơ̆ng anăn, ñu brei thâo săng mâo phung ayŏng adei srăng dưi tiŏ nao hŏng diñu mă klei đru mguôp, brei diñu mprăp ai tiê leh anăn myơr msĕ si klei ƀuăn leh čiăng bi êdah ai tiê kpă ênô, čŏng ngă amâo djŏ ôh kyua klei arăng mgô̆ (êlan 5).

Čiăng mđĭ ai tiê phung đăo Kôrantô, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ sa klei bhiăn myơr, “Brei diih thâo klei anei: hlei pô rah ƀiă srăng wiă ƀiă, leh anăn hlei pô rah lu srăng wiă lu” (êlan 6). Anei jing klei bhiăn mâo Mtao Salômôn bi hriăm hlăm Klei Bi Hriêng 11:24‑25: “Sa čô mnuih brei hŏng klei kmah, ƀiădah ăt đĭ mdrŏng hĭn, sa čô mnuih mkăn amâo brei ênŭm tui si klei djŏ ôh, ƀiădah ăt mâo klei kƀah. Sa čô kmah srăng đĭ mdrŏng hĭn, leh anăn hlei pô đru arăng, arăng srăng đru ñu msĕ mơh”. Klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mñă klă amâo djŏ jing myơr lu čiăng dưi lŏ mâo mă lu, ƀiădah brei mphŭn mơ̆ng ai tiê kpă knô amâo djŏ arăng mgô̆ amâodah kyua klei kñăm mkăn ôh, leh anăn ăt kăn tĭng yap klei luč liê mơh, “kyuadah Aê Diê khăp kơ pô myơr hŏng klei hơ̆k mơak” (êlan 7b). Snăn, klei bhiăn rah mjeh Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač amâo djŏ jing hlăm klei rah lu srăng wiă lu ôh, ƀiădah kơ klei drei rah, jing si ai tiê leh anăn knuih drei myơr.

Hruê anei, năng ai klei drei myơr lu hĭn, kmah hĭn pô mkăn ƀiădah tơdah amâo djŏ drei myơr mơ̆ng ai tiê kpă ênô, ƀiădah kyua klei arăng mgô̆, amâodah kyua mta phŭn mkăn snăn klă sĭt Aê Diê amâo mơak ôh kơ klei drei myơr. Hlue si klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hriăm, čiăng kơ klei myơr bi mơak kơ Aê Diê, brei drei mprăp mnơ̆ng myơr hlue si klei Yang Mngăt Jăk ktrâo lač, leh anăn tơdah myơr drei đăm ôh kyua klei mkăn kyuadah drei wah lač leh anăn mprăp ai tiê leh.

Drei myơr hŏng klei kmah hŏng jih ai tiê leh anăn čŏng ngă mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Kâo bi mni kơ Ih kyua kâo mâo klei găl dưi đru myơr kơ bruă hlăm Sang Aê Diê. Akâo kơ Ih đru bruă kâo myơr dưi bi mơak kơ Ih, amâo ôh yua klei kñăm amâo jăk mkăn.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Amôs 4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Cai Fij Khoom – 25/3/2023
Bài tiếp theoNguyên Tắc Dâng Hiến – 25/3/2023