Không Còn Cơ Hội – 19/11/2022

3467

 

 

Giê-rê-mi 39:1-8

Vua Ba-by-lôn giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ríp-la, vua Ba-by-lôn cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. Đoạn, khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại, để điệu về Ba-by-lôn” (câu 6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng vua quan, dân chúng và vách thành như thế nào khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ? Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã xử đoán Vua Sê-đê-kia ra sao? Bạn tận dụng cơ hội Chúa ban để vâng theo tiếng Ngài như thế nào?

Quân Ba-by-lôn tấn công và vây hãm thành Giê-ru-sa-lem kéo dài khoảng một năm rưỡi, cuối cùng “thành bị vỡ”. Hết thảy các quan chức cao cấp của Ba-by-lôn “vào thành và ngồi cửa giữa” (câu 3) chứng tỏ dân Giu-đa đã thực sự thất thủ và quyền cai trị thuộc về Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vua Sê-đê-kia nhìn thấy tình cảnh bi đát liền tháo chạy trong đêm theo đường riêng là “…con đường vườn vua, do cửa giữa hai bức vách, đi thẳng đến A-ra-ba” (câu 4). Nhưng không còn kịp nữa vì quân Canh-đê đuổi kịp và bắt được vua, giải giao cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa xét xử tại Ríp-la, trong đất Ha-mát. Tại đây, hình ảnh cuối cùng mắt Vua Sê-đê-kia còn nhìn thấy được chính là cảnh vô cùng khủng khiếp khi các con trai của vua và những quan chức thuộc dòng dõi quý tộc Giu-đa bị giết trước mặt vua. Sau đó Vua Nê-bu-cát-nết-sa ra lệnh “móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại, để điệu về Ba-by-lôn.” Quân Canh-đê phóng hỏa thiêu đốt hoàng cung và nhà dân, phá đổ tường thành (câu 7-8).

Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời không phải là dung túng điều sai trái, khi sự nhịn nhục đến giới hạn thì sự đoán phạt là điều chắc chắn. Giờ đây vinh quang của Giê-ru-sa-lem không còn, thành bị phó cho dân ngoại, vua không còn cơ hội trốn thoát. Thật vô cùng đáng tiếc cho Vua Sê-đê-kia. Nếu vua nghe lời Tiên tri Giê-rê-mi thì những cảnh tang thương đã không xảy ra (Giê-rê-mi 38:20). Khi mắt vua còn nhìn thấy được thì vua lại không nhận biết và vâng theo Lời Chúa. Nay cơ hội không còn, vua phải đón nhận những hình phạt như điều Đức Giê-hô-va đã tuyên phán. Trước mặt Vua Sê-đê-kia giờ đây chỉ là bóng tối và vua không còn cơ hội để sửa sai.

Mỗi chúng ta cũng được Đấng Tạo Hóa ban cho đôi mắt để nhìn mọi vật và đặc biệt là để thấy việc quyền năng của Ngài. Nếu mắt thuộc thể vẫn thấy nhưng mắt thuộc linh mờ tối không nhìn biết Chúa và không vâng theo tiếng Ngài, thì chắc chắn đến thời điểm của Chúa, chúng ta cũng sẽ chẳng còn cơ hội. Lời Chúa phán: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Đức Thánh Linh ngày đêm cáo trách lòng người. Bởi ân sủng, Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với chúng ta để chờ đợi mọi người ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9). Nhưng khi ngày của Chúa đến, nếu không ăn năn thì chỉ còn rơi vào bóng tối của sự đoán phạt mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta luôn tận dụng cơ hội Chúa ban để vâng theo tiếng Ngài.

Bạn có thường trì hoãn vâng theo tiếng Chúa không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng vẫn luôn nhân từ, kiên nhẫn với con. Xin ban cho con sự khôn ngoan, sáng suốt để nhận biết giá trị thời gian và cơ hội Chúa ban để con không trì hoãn vâng theo tiếng Chúa.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 8

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAmâo Lŏ Mâo Klei Găl Ôh – 19/11/2022
Bài tiếp theoBình Phước: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đăk Kang