Khóa Huấn Luyện Cho Người Hầu Việc Chúa Tại Hội Thánh Đà Nẵng

943

HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết trong công tác tổ chức Hội Thánh để hầu việc Chúa được kết quả càng hơn, Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng mở khóa huấn luyện “Tổ Chức Hội Thánh Cho Người Hầu Việc Chúa” vào ngày 30/05/2020.

Tham dự khóa học là các Chấp sự, thành viên Ban Hướng dẫn các ban ngành và 12 Chi phái trong Hội Thánh. Diễn giả huấn luyện là Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội.

Mục sư Nguyễn Thanh Hồng, Quản nhiệm Hội Thánh Đà Nẵng cầu nguyện khai mạc

Trước khi huấn luyện, nương trên nền tảng Ma-thi-ơ 20:1-16, MS Phan Văn Cử khích lệ các Chấp sự, nhân sự về đặc ân và phước hạnh khi được Chúa chọn để hầu việc Ngài.

Qua giáo trình “Tổ Chức Hội Thánh Cho Người Hầu Việc Chúa”, dựa trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh và bằng sự trải nghiệm thực tế, Mục sư đã truyền đạt thật rõ ràng và chi tiết về “Thánh Chức Chấp sự”, “Sự Tổ Chức Hội Thánh”, “Công Tác Chấp Sự Phụ Lễ”, “Công Tác Quản Lý Tài Chính”, “Mối Quan Hệ Công Tác Chấp Sự – Nhân sự”.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội bồi linh và huấn luyện

Ngày huấn luyện đã để lại trong các Chấp sự và nhân sự những nhận thức sâu sắc trong thánh chức Chúa ban, để có thể hầu việc Chúa càng kết quả hơn trong những ngày đến.

 

TTV Hoàng Nguyễn