Khiêm Nhường Phục Vụ – 23/6/2023

12562

 

 

II Cô-rinh-tô 11:16-33

“Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài” (Cô-lô-se 1:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã đáp lại những lời phao vu và sự khoe mình của các giáo sư giả như thế nào? Vì sao ông nói như vậy? Chúng ta học theo gương Sứ đồ Phao-lô thế nào trong sự phục vụ Chúa?

Những lời phao vu và xuyên tạc của các giáo sư giả về Sứ đồ Phao-lô là thủ đoạn nhằm hạ uy tín của ông để tự tôn cao mình lên. Sứ đồ Phao-lô nói rằng việc khoe mình chẳng những là việc làm của xác thịt nhưng đối với ông đó là điều dại dột và “…chẳng phải nói theo Chúa” (câu 17-18). Ông cho biết nếu các giáo sư giả có thể khoe mình về xuất thân, chủng tộc hay dòng dõi đức tin thì ông cũng có thừa điều kiện để khoe mình như thế. Nếu họ tự hào khoe khoang về chức vụ hầu việc Đấng Christ thì nói theo kiểu người dại dột, ông còn hầu việc nhiều hơn thế (câu 22-23a). Sứ đồ Phao-lô liệt kê những lao khổ ông đã trải qua, những khó nhọc ông đã phải chịu trong khi đem Tin Lành đến cho dân ngoại: đòn roi, ngục tù, nguy hiểm, mạng sống bị đe dọa, đói khát, thiếu ngủ, thiếu quần áo mặc… lại còn luôn phải lo lắng cho sự tăng trưởng tâm linh của các tín hữu tại tất cả các Hội Thánh (câu 23b-29). Những điều Sứ đồ Phao-lô nói không phải để khoe khoang nhưng ông nói theo cách nói của các giáo sư giả, đó là nói như một người dại dột, từ “dại dột” còn có nghĩa là “điên”, mục đích để vạch trần sự điên dại của những giáo sư giả. Dù những gì ông nói đều là sự thật nhưng nếu cần tự hào thì ông sẽ tự hào về sự yếu đuối của ông chứ không khoe thành tích như vậy (câu 30).

Những kẻ “giả” trong Hội Thánh chính là những đối tượng tìm mọi cách để kiếm tư lợi, danh vọng cho mình, họ “là kẻ làm công lừa dối” nhưng lại “mạo làm kẻ giúp việc công bình”. Duy chỉ đầy tớ thật của Đức Chúa Trời mới sẵn sàng, vui lòng chịu khổ để đem Phúc Âm đến cho mọi người, bởi tình yêu của Đấng Christ cảm động sâu sắc trong lòng (II Cô-rinh-tô 5:14).

Mỗi con dân Chúa đều là những người được Chúa chuộc bằng huyết Đấng Christ trên thập tự giá để chúng ta từ địa vị đầy tớ của ma quỷ trở thành đầy tớ Đức Chúa Trời. Ước mong tâm tình của Sứ đồ Phao-lô là động cơ thúc đẩy chúng ta bước vào công tác phục vụ Chúa, sẵn sàng chịu khổ để đem Tin Lành của Đức Chúa Trời đến với mọi người. Trên hết là biết khiêm nhường, hạ mình cùng nhau phục vụ trong tinh thần tôi tớ chứ không kiêu ngạo, khoe khoang hoặc dùng thủ đoạn để hạ uy tín lẫn nhau.

Động cơ nào thôi thúc bạn sẵn sàng chịu khổ khi hầu việc Đấng Christ?

Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Tạ ơn Chúa vì cơ hội Ngài ban cùng tình yêu Ngài đã cảm động chính con để con được dự phần hầu việc Chúa. Xin cho con học gương của Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng chịu khó nhọc để luôn trung tín, khiêm nhường trong công tác rao truyền Phúc Âm.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 7:18-50

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLuă Gŭ Mă Bruă – 23/6/2023
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh & Kỷ Niệm 90 Năm Tin Lành Truyền Đến Tỉnh Quảng Trị (1933-2023)