Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Năm IV Tỉnh An Giang

1707

 

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa sau một thời gian nghỉ Đông và Tết, ngày 24/02/2024, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang tiếp tục mở lớp Thánh Kinh Căn bản Dài hạn năm IV cho các con cái Chúa trong tỉnh An Giang từ 15 tuổi trở lên. Năm nay, có 77 học viên chính thức (73 học viên trong tỉnh và 4 học viên ngoài tỉnh), ngoài ra còn có một số học viên dự thính.


Quang cảnh chương trình

Chương trình khai giảng lớp Thánh Kinh căn bản bắt đầu lúc 8g tại Hội Thánh Long Xuyên. Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Bình Tín, Mục vụ Tin Lành tỉnh; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang, và các giáo phẩm trong tỉnh.

Nương trên Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20: 17-27, câu gốc nền tảng “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời” (câu 20), Mục sư Nguyễn Bình Tín đã dùng đề tài: HỌC ĐỂ HÀNH, để qua gương của Sứ đồ Phao-lô, ông đưa ra ba vấn đề cho con cái Chúa biết làm theo: 1) Học để biết nếp sống Đạo: dám  từ bỏ lợi ích riêng vì công việc Chúa, sống không tham lam, sống yêu thương và biết tận dụng thời gian; 2) Học để có tâm tình phục vụ Chúa: tâm tình khiêm nhường, vâng phục, sốt sắng giảng dạy Lời Chúa và yêu thương tội nhân; 3) Học để sống can đảm và hy sinh: dám đối diện thử thách, sẵn sàng chịu khổ và chấp nhận hy sinh.


MS Nguyễn Bình Tín giảng Lời Chúa

Chương trình khai giảng kết thúc lúc 10g sau lời cầu nguyện đáp ứng của Nữ Truyền đạo Thái Thị Bích Loan và lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Bình Tín.


Thầy Huỳnh Công Lộc lớp trưởng đọc thông báo và nội quy lớp

Học viên đã bắt đầu vào chương trình học với môn đầu tiên: Lai Thế Học, do Mục sư Nguyễn Bình Tín giảng dạy. Các môn học còn lại trong chương trình như sau:

Các hệ phái Tin Lành và Tà giáo – Mục sư Nguyễn Tấn Lộ giảng dạy
Hôn nhân Gia đình Cơ Đốc – Mục sư Nguyễn An Khánh giảng dạy
Cơ Đốc Giáo dục tổng quát – Mục sư Nguyễn Phú Lộc giảng dạy
Thánh Kinh Phong tục – Mục sư Trương Thanh Thiên Ân giảng dạy


Hình lưu niệm giáo viên và học viên lớp TKCB dài hạn năm IV

Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các Giáo viên và học viên đầy ơn Chúa để hoàn tất chương trình Thánh Kinh Căn bản mà Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang cậy ơn Chúa đã thực hiện trong nhiều năm qua.

TTV. Mục sư Lê Tấn Cam

Bài trướcChúa Chẳng Lìa Bỏ Dân Ngài – 26/2/2024
Bài tiếp theoKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 02/2024