Kẻ Chăn Gian Ác – 18/1/2021

3279

 

Giê-rê-mi 23:1-2

“Vậy nên, về những kẻ chăn giữ dân Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Các ngươi làm tan lạc bầy chiên ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến; nầy, ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc dữ mình làm, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 23 mô tả Đấng chăn hiền lành như thế nào? Hình ảnh kẻ chăn gian ác, độc dữ được Tiên tri Giê-rê-mi và Tiên tri Ê-xê-chi-ên mô tả ra sao (xem thêm Ê-xê-chi-ên 34:4)? Bạn được nhắc nhở gì về trách nhiệm mình đang nhận lãnh từ nơi Chúa?

Nhiều Cơ Đốc nhân thuộc lòng Thi Thiên 23 và rất quen thuộc với hình ảnh “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi.” Đấng chăn hiền lành dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh để chiên được no nê và yên nghỉ, không những thế, Đấng chăn hiền lành luôn lo tưởng đến chiên, thậm chí sẵn sàng phó chính mạng sống của Ngài để bảo vệ và đem đến ích lợi cho bầy chiên Ngài đang chăm sóc (Giăng 10:11) Thế nhưng ở đây, Tiên tri Giê-rê-mi rao ra Lời Chúa phán về kẻ chăn gian ác, “hủy diệt”, “làm tan lạc bầy chiên”, “đã đuổi đi”“không thăm nom đến.” Đó là những lời mô tả về những điều đau lòng mà kẻ chăn dân Chúa đã làm cho bầy chiên (câu 1-2).

Những kẻ chăn được nhắc đến trong phân đoạn này chính là những người lãnh đạo được Đức Giê-hô-va lập nên để dẫn dắt dân Chúa làm theo luật pháp của Đức Giê-hô-va và trọn lòng thờ kính Ngài. Nhưng chính trong phân đoạn này Đức Giê-hô-va đã rao ra lời đoán phạt cho họ vì những điều họ làm là những việc dữ (câu 2). Cụm từ “không thăm nom đến” tức không chú tâm, không chăm sóc đến bầy chiên của Chúa. Kẻ chăn đã dùng hàng loạt những điều độc dữ để cai trị dân Chúa được Tiên tri Ê-xê-chi-ên liệt kê rõ ràng: “chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh”, “chẳng chữa lành những con đau”, “chẳng rịt thuốc những con bị thương”; “chẳng đem những con bị đuổi về”, “chẳng tìm những con bị lạc mất” (Ê-xê-chi-ên 34:4).

Chúng ta mỗi người đều nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời trách nhiệm của người chăn. Những “con chiên” là con cháu trong gia đình chúng ta để chăm sóc và chăn dắt. Những bầy chiên là Hội Thánh, ban ngành, tổ nhóm v.v… Số lượng chúng ta nhận lãnh nhiều hay ít không quan trọng cho bằng việc chúng ta đã chăm sóc những con chiên thuộc linh ra sao. Nuông chiều để chiên hư hỏng, sai lạc, hay thờ ơ, bỏ bê khiến chiên đói khát, ốm yếu, bỏ chuồng, hay đang noi gương Đức Giê-hô-va để chiên được “an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi… mé nước bình tịnh”. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại bầy chiên mình được giao, đối chiếu với những điều kẻ chăn gian ác đã làm với những điều mình đã thể hiện trách nhiệm trong thời gian qua. Ước ao chúng ta có thể vui mừng cảm tạ Chúa vì mình được giống Chúa nhiều hơn mỗi ngày khi trở nên người chăn hiền lành.

Bầy chiên Chúa giao cho bạn đang ở trong tình trạng như thế nào?

Kính lạy Đức Giê-hô-va, Đấng Chăn Hiền Lành của con! Con tạ ơn Chúa vì được Ngài chăn dắt, xin giúp con noi theo gương của Chúa để tiếp tục công tác chăn dắt cách thành tâm, trung tín những con chiên mà Ngài giao phó cho con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 19:30 – 20:18

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcKhiển Trách – 17/1/2021
Bài tiếp theoUB. YTXH: Huấn luyện và trao tặng tủ thuốc tại Khánh Hòa