Jih Ai Tiê Mă Bruă Kơ Aê Diê – 21/1/2022

731

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 16:5-9

Êlan kliăng: “Kâo hung čiăng truh kơ anôk bi kčah, čiăng mă klei mưn jing klei Aê Diê iêô hlăm Krist Yêsu kơ klei hdĭp ti dlông” (Philip 3:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei Sang Aê Diê Kôrantô thâo hdră kčah ñu srăng nao čhưn? Ya klei mâo kơ Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ti Êphêsô? Si ngă ai tiê ñu mă bruă kơ Khua Yang leh ñu bi mklă dôk ti ƀuôn Êphêsô? Ya klei brei ngă čiăng tui hluê klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi hmô mă bruă kơ Khua Yang.

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl dôk ti ƀuôn Êphêsô leh čih hră tal sa kơ phung đăo ti Sang Aê Diê Kôrantô. Ñu brei thâo srăng nao čhưn hŏng digơ̆ leh găn krĭng Masêdôn. Ƀiădah amâo djŏ knŏng nao čhưn ôh, srăng dôk hŏng digơ̆ sa wưng čiăng thâo bruă Aê Diê, mbĭt anăn srăng nao mbĭt hŏng digơ̆ ti dŭm anôk srăng nao (êlan 5-7). Êngao anăn, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl ăt brei phung đăo ti Sang Aê Diê Kôrantô thâo ti ƀuôn prŏng Êphêsô, anôk ñu dôk mă bruă kơ Aê Diê, bruă Aê Diê jăk snăk ƀiădah yang jhat bi kdơ̆ng? nanao. Ñu lač “kyuadah mâo ƀăng bhă prŏng pŏk leh kơ kâo dưi mă bruă yuôm, wăt mâo lu phung bi kdơ̆ng dưn” (êlan 9). Pô čih hră Y‑Luk brei thâo sa hlăm phung bi kdơ̆ng ti ƀuôn Êphêsô jing sa čô tia prăk anăn ñu Y‑Dêmêtrius, pô ngă rup sang yang H’Artêmis hŏng prăk kčŭt phung ƀuôn sang bi kdơ̆ng hŏng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl kyua diñu huĭ hyưt mâo lu mnuih tui hluê Khua Yang srăng ngă kơ diñu luč liê kyua amâo mâo ôh pô lŏ nao kkuh kơ rup yang (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 19:23-34). Wăt tơdah snăn, Khua Yang ăt pŏk sa êlan, sa klei găl kơ bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang jăk anăn ñu lač “srăng dôk ti ƀuôn Êphêsô tơl truh hruê knăm Pantơkôt” (êlan 8), leh anăn kơh nao čhưn ti Kôrantô truh yan Puih čiăng mâo wưng sui mă bruă kơ Aê Diê.

Hlăm klei mă bruă kơ Aê Diê, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl knang kơ Yang Mngăt Jăk atăt êlan čiăng mâo klei thâo mĭn hlăm bruă čih mkra hdră kčah kơ dŭm gưl hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn kriê dlăng dŭm Sang Aê Diê. Boh nik ñu bi êdah nanao klei jih ai tiê hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk wăt tơdah tuôm hŏng klei jăk amâodah dleh dlan, klei truh ênưih amâodah arăng ngă jhat, ñu ăt gưt klei Aê Diê čiăng, kñăm hung kơ anôk kčah, jih ai tiê bi leh bruă klam Aê Diê jao leh kơ ñu.

Hruê anei, grăp hruê Aê Diê jao kơ drei bruă klam lŏ čuê phung nao êlâo, mkŏ mjing leh anăn mđĭ kyar Sang Aê Diê ti lăn. Drei ăt thâo sĭt mă bruă kơ Khua Yang leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk srăng tuôm nanao hŏng klei dleh dlan, mâo đa đa tuôm hŏng klei arăng ngă jhat, ƀiădah mâo lu mnuih hlăm phung drei mâo mmông êdu ai, kdŭn tluôn. Klei bi hmô mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mprăp ai tiê mă bruă amâo djŏ knŏng ti ƀuôn Êphêsô đuč ôh ƀiădah kluôm rŏng lăn đưm ênŭk anăn, wăt êjai dôk hlăm mnă, mđĭ ai phung drei mprăp ai tiê tlă anăp hŏng klei dleh dlan, suaĭ êmăn čiăng ngă jăk bruă Aê Diê jao, pŏk mlar Lăn čar Khua Yang êlâo kơ ñu lŏ hriê.

Ya klei dôk ngă kơ drei êdu ai, amâo jih ai tuê hlăm klei mă bruă kơ Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang pô khăp! Kâo bi mni kơ Ih kyua Ih yua kâo, akâo kơ Ih đru kâo lŏ čuê phung nao êlâo săn asei bi leh bruă Aê Diê jao wăt tơdah klei truh jăk amâodah amâo jăk.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 23:15 – 24:19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxaus Siab Hlo Ua Tus Tswv Haujlwm – 21/1/2022 
Bài tiếp theoSẵn Lòng Phục Vụ Chúa – 21/1/2022