Huấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Bình Thuận 2021

637

HTTLVN.ORG – Vào ngày 05-07/05/2021, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận kết hợp với Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức chương trình huấn luyện truyền giáo trong 3 khu vực: Khu vực Bắc Bình Thuận tại nhà thờ Tin Lành Phan Rí với 54 người tham dự; khu vực Nam Bình Thuận tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2 với 75 người tham dự và khu vực Tây Bình Thuận tại nhà thờ Tin Lành Võ Đắt với 60 người tham dự.

Mục sư Trương Huỳnh Việt Linh; Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Xuân Vịnh; Mục sư Trần Long Quang từ Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội đã khích lệ, nhắc nhở các Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự về chương trình mở Hội Thánh mới và thành lập Điểm Nhóm. Các đầy tớ Chúa khích lệ Hội Thánh nỗ lực trong công tác rao giảng Tin Lành cứu tội nhân, mở mang vương quốc của Chúa trước ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại. Các học viên cùng tham gia thảo luận sôi nổi, làm sáng tỏ các vấn đề trong việc mở Điểm Nhóm mới.

Cảm tạ Chúa vì chương trình huấn luyện diễn ra thật phước hạnh, ao ước Chúa cho trong thời gian tới nhiều Hội Thánh sẽ được thành lập, nhiều tội nhân sẽ ăn năn tin nhận Chúa và nhiều con gặt sẽ bước vào trong đồng lúa đã chín vàng.

Chương trình huấn luyện tại Bắc Bình Thuận

Chương trình huấn luyện tại Nam Bình Thuận

Chương trình huấn luyện tại Tây Bình Thuận

TTV. MSNC Phan Nhiễm

Bài trướcCần Thơ: Hội Thảo Thánh Kinh Căn Bản Khu Vực III Năm 2021  
Bài tiếp theoLâm Đồng: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Chrang Hao