Huấn Luyện Truyền Giáo Tại Tỉnh Quảng Ngãi

863

HTTLVN.ORG – Vào ngày 11-12/04/2018 tại Chi Hội Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi kết hợp Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức huấn luyện về kỹ năng chứng đạo cho 120 nhân sự.

Trước khi về trời, Chúa Giê-xu Christ đã truyền cho Hội Thánh mạng lệnh truyền giáo: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ các sứ đồ 1:8) “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20) đây là một mạng lệnh làm cách nào để đưa một người từ chỗ chưa tin Chúa đến chỗ nhận biết và tin Ngài, đồng thờ tiếp tục đứng vững trong Chúa và bước đi theo Ngài.

Mục sư Đỗ Việt Hùng – UV TLH, Phó ban Uỷ ban Truyền giáo – hướng dẫn “Kỹ Năng Chứng Đạo” cho các nhân sự. Thành thật mà nói cá nhân chứng đạo không đạt số đông người tin Chúa cùng một lúc như các chương trình truyền giảng, nhưng đây là một phương cách hiệu quả, tỷ lệ người đứng vững cao hơn. Bên cạnh đó tôi tớ Chúa cũng khích lệ đẩy mạnh công tác truyền giảng lớn tại các Chi Hội.

Có thể nói rằng: một khi vâng mạng lệnh ra đi làm chứng, chứng nhân cần tự hào rằng mình đang đi ra với Chúa với thẩm quyền của Ngài (Ma-thi-ơ 28:18-20). Người đi ra làm chứng là nhân danh Chúa của Thiên Đàng để tuyên bố về ân điển cứu rỗi lớn lao của Ngài. Đừng bận tâm phải làm gì, vì Chúa ban Thánh Linh để dẫn dắt. Đừng bận tâm phải gặp những khó khăn bắt bớ nào, vì Chúa biết hết tất cả những điều đó. Thậm chí cũng không cần phải bận tâm mình phải ăn gì hay mang gì theo, vì Chúa sẽ tiếp trợ tất cả những nhu cầu theo cách của Ngài. Cũng không cần phải bận tâm khi phải gặp những người chống đối và khước từ, vì khi họ khước từ, không phải họ khước từ mình, mà là khước từ chính Chúa.

Người ra đi làm chứng cần hãnh diện vì “những bước chân của người rao giảng Tin-lành là tốt đẹp biết bao” (Rô-ma 10:15). Cũng hãy hãnh diện vì “những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đa-ni-ên 12:3b). Cho dù ngày nay, khi đi ra làm chứng, chứng nhân phải gặp không ít khó khăn, nhưng hãy vững tin vì “Kẻ gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” (Thi-thiên 126:5-6)

Cảm tạ Chúa qua hai ngày quý tôi con Chúa đã tiếp thu những kỹ năng cần thiết với hy vọng khi trở về với Hội Thánh địa phương sẽ áp dụng phương pháp này vào đời sống hằng ngày hầu qua đó đem lại kết quả cho sự gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trong tương lai, đem nhiều người trở lại cùng Chúa Giê-xu.

TTV. MsNc Nguyễn Khánh Toàn


Quang cảnh chương trình huấn luyện


Mục sư Đinh Tấn Vĩnh hướng dẫn


Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần giới thiệu và chào mừng


Mục sư Đỗ Việt Hùng hướng dẫn lớp học


Thực tập chứng đạo


Mục sư Võ Thành Phê cầu nguyện tất lễ


Chụp hình lưu niệm