Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Phước Năm 2018

1787

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g ngày 10/05/2018, tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng, Hội đồng Bồi linh tỉnh Bình Phước được diễn ra với Chủ Đề: “Sống Trong Lẽ Thật”.

Hiện diện có: MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II HTTL VN, diễn giả Hội đồng; Mục sư Điểu Huynh – UV Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước cùng các tôi con Chúa từ 200 Hội Thánh trong tỉnh. Số lượng tham dự khoảng 2.400 người.

MS Điểu Lương – UV BĐD, Quản Nhiệm Chi Hội Minh Lập – hướng dẫn chương trình buổi sáng. MS Điểu Huynh cầu nguyện khai lễ, MS Điểu Hiêng – Trưởng Ban ĐD có lời chào mừng và hoan nghinh những người tham dự.

Các Ban hát của ba khu vực Bù Đăng, Bình Long và Phước Long lần lượt dâng lên lời yôn vinh Chúa. Nương trên Lời Chúa I Ti-mô-thê 4:1 “Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ”, MS Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa với chủ đề: “Lòng Người Xây Bỏ Lẽ Thật”. Bài giảng giúp cho con cái Chúa nhận ra những mầm mống xuất phát chính từ trong lòng khiến con người có nguy cơ xây bỏ Lẽ Thật, khi nhận ra điều này, cần phải sớm điều chỉnh và quay về với lẽ thật. MS Điểu M’dung cầu nguyện theo sự dạy dỗ.

Chương trình buổi chiều được bắt đầu vào lúc 13g30 do MSNC Điểu Hạnh – UV BĐD, Quản Nhiệm Chi Hội Phu Mang 3 hướng dẫn. Nương trên lời Chúa trong Giăng 3:21Kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời…” MS Nguyễn Hữu Bình tiếp tục giảng Lời Chúa với chủ đề: “Sống Trong Lẽ Thật” với lời nhắc nhớ, khích lệ mỗi con cái Chúa phải nắm chắc lẽ thật và sống trong lẽ thật cách đúng đắn và mạnh mẽ bởi trong ngày sau rốt đầy thử thách. MS Điểu Thành cầu nguyện đáp ứng.

Hội đồng Bồi linh kết thúc vào lúc 16g cùng ngày sau lời tri ân của MS Điểu Hiêng và MS Điểu Huynh cầu nguyện chúc phước.

TTV. Dieu Mlue

Hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh bên ngoài

Quang cảnh bên trong

Ban hát khu vực Bình Long.

Ban hát khu vực Bù Đăng

Ban hát khu vực Phước Long.

MS Nguyễn Hữu Bình giảng lời Chúa

MS Điểu Hiêng tri ân

MS Điểu Huynh cầu nguyện chúc phước.