Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành TP. Cần Thơ

4577

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/9/2017, tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ đã diễn ra chương trình hiệp nguyện và Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Hiện diện trong Hội đồng gồm có:

  • Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên BTS Tổng Liên Hội, chủ tọa Hội đồng;
  • Quý đầy tớ Chúa và các Chấp sự 08 Hội Thánh về dự, bao gồm 25 đại biểu chính thức.

Sau khi Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ, MS Võ Thanh Phán – Quản nhiệm HT Ô Môn giảng Lời Chúa chủ đế Người Lãnh Đạo Thuộc Linh nương trên Lời Chúa trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-5, câu gốc: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:3). Chấp sự Trần Quang Tuấn (HT Cái Răng) cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long, chủ tọa Hội đồng – tuyên bố khai mạc Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ. Sau đó, ông hướng dẫn các bước theo trình tự để bầu chọn Tân Ban Đại diện và cầu nguyện đặc biệt xin Chúa tể trị Hội đồng qua những lá phiếu bầu chọn (chờ Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận chính thức). Kết quả như sau:

  • Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ (Đắc cử vòng tiến cử với số phiếu bầu 14/25)
  • Ủy viên:
    • Mục sư Phạm Duy Thọ (Tái đắc cử vòng tiến cử với số phiếu bầu 22/25)
    • Ủy viên 2: Mục sư Võ Thanh Phán (Đắc cử vòng tiến cử với số phiếu bầu 19/25)

Tiếp theo phần bầu cử Ban Đại diện, Hội đồng nghe báo cáo công việc Chúa tại các Chi Hội như sau:

 

Hội Thánh An Phú: Xin cầu nguyện cho HT sớm nhận được phần đất và công trình trên đất liền kề nhà thờ nguyên là phòng Cơ Đốc Giáo Dục của HT trước đây để Hội Thánh mở rộng diện tích và xây dựng mới cơ sở nhà Chúa hầu đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh giai đoạn hiện tại. Hiện Hội Thánh đang lạc quyên tài chính để xây dựng nhà thờ An Phú trong tương lai;

Hội Thánh Bình Thủy: Cầu nguyện cho việc tích lũy tài chính xây dựng lại nhà Chúa được duy trì tích cực, lâu dài. Điểm Nhóm Thới An Đông cần có tài chính để mua đất, xây dựng nơi nhóm lại;

Hội Thánh Cái Răng: Cầu nguyện cho các Điểm Nhóm: Hòa Mỹ – Tân Bình – Vĩnh Tường luôn duy trì sự nhóm lại và phát triển. Cầu nguyện cho công tác thăm viếng chăm sóc tân tín hữu được kết quả;

Hội Thánh Cần Thơ: Hội Nhánh Tầm Vu được phát triển, sớm trở thành Hội Thánh chính thức. Việc xây dựng nhà nguyện Điểm Nhóm tại KDC Diệu Hiền, phường Phú Thứ, quận Cái Răng có đủ tài chánh;

Hội Thánh Ô Môn: Có kế hoạch xây dựng lại cơ sở nhà Chúa do quá tải và xuống cấp.

Hội Thánh Phong Điền: HT Phong Điền và Hội Nhánh Một Ngàn sinh hoạt thờ phượng Chúa rất ổn định. Tiến độ thi công cơ sở nhà Chúa Hội Nhánh Ba Se đầy bình an và phước hạnh, cầu nguyện Chúa tiếp trợ tài chánh kịp thời đang lúc rất cần trong giai đoạn hiện tại.

Hội Thánh Giai Xuân: Tạ ơn Chúa về sự phát triển của HT, cầu nguyện Chúa cho Ban Truyền giảng chứng đạo mang nhiều kết quả cho nhà Chúa.

Hội Thánh Đông Lợi: tân tín hữu giữ vững đức tin theo Chúa, cầu nguyện cho công tác truyền giảng HT mang lại nhiều kết quả cho nhà Chúa.

Tiếp theo, MS Lê Hoàng Long tổng kết công việc Chúa trong TP. Cần Thơ và những tin tức từ Hội Thánh Chúa chung, kêu gọi các Hội Thánh càng nỗ lực phục vụ Ngài trong công tác rao truyển Tin Lành.

Sau đó Chấp sự Trần Văn Gìàu (HT Cần Thơ), Chấp sự Phan Văn Chúc (HT Phong Điền) và MS Lê Duy Linh – Quản nhiệm HT Giai Xuân dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu thay.

Chương trình đưoc kết thúc lúc 12 giờ 20 cùng ngày trong sự phước hạnh, sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa và cầu thay của MS Lê Duy Linh.

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Quang cảnh chương trình

MS Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ

MS Võ Thanh Phán giảng Lời Chúa

Chấp sự Trần Quang Tuấn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Tổ kiểm phiếu bầu Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ

Tân Ban Đại diện Tin lành TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2019

MS Lê Duy Linh cầu thay