Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 07/2018

1030

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 10/07/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Tiên Hiệp. Hiện diện trong chương trình có Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Tổng Liên hội; cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh với số lượng khoảng 80 người.

Mục sư Võ Văn Hiển hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Mục sư Nguyễn Thanh Lâm – Quản nhiệm Hội Thánh Tiên Hiệp có lời hoan nghênh, chào mừng các tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện và thăm viếng Hội Thánh. Tạ ơn Chúa đã cho công việc Chúa nơi đây được ổn định và phát triển, thì giờ thờ phượng Chúa tại Hội Thánh và Điểm Nhóm diễn ra phước hạnh.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Trần Đình – Trưởng Ban Đại diện, MSNC Nguyễn Ngọc Hoàng, đã nương trên phân đoạn Kinh Thánh Mác 4:36-41, với đề tài:“Người Hầu Việc Chúa” để học Lời Chúa cùng Ban Hiệp nguyện. MSNC Nguyễn Ngọc Sanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Trước khi chia tổ, dành thì giờ để cầu nguyện cho vấn đề được nêu, Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Mục vụ; Mục sư Trần Đình, Trưởng BĐD và các tôi tớ Chúa trong BĐD nhắc các vấn đề cần cầu nguyện và triển khai kế hoạch cho công việc Chúa sắp tới như sau:

– Thánh Kinh Căn Bản khóa 4 năm I, được tổ chức từ ngày 24/7 – 04/8/2018, tại nhà thờ Tin Lành Phương Hòa.
– Lễ Cung hiến nhà thờ của Hội Thánh Vĩnh Điện, vào ngày 02/8/2018.
– Các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm đang chờ chính quyền công nhận và chuyển về nơi nhóm mới như: Hội Thánh Phú Trung, Trà My, Điện Nam, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ…
– Các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ: HT Dương Yên, HT An Tân, HT Phú Lãnh…
– Chương trình truyền giảng Tin Lành tại 6 khu vực từ nay đến Lễ Kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Các tôi tớ Chúa đã cầu nguyện cho vấn đề chung của Giáo Hội và các Hội Thánh. Trước khi kết thúc thì giờ hiệp nguyện, Ban hiệp nguyện hiệp lòng với MSTS Nguyễn Đức Cựu dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài đã ban ơn, dẫn dắt, công việc Chúa trong tỉnh, cũng xin Chúa xức dầu trên quý tôi tớ Chúa trong tháng mới tràn đầy Linh ân trong sự phục vụ Chúa trong các Hội Thánh.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Võ Đình Đán.

TTV. MS Trần Văn Khôi

Nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp

MS Võ Văn Hiển hướng dẫn chương trình

Quang cảnh chương trình

MS Nguyễn Thanh Lâm chào mừng Ban Hiệp nguyện

MS Trần Đình cầu nguyện khai lễ

MSNC Nguyễn Ngọc Hoàng chia sẻ Lời Chúa

MSNC Nguyễn Ngọc Sanh cầu nguyện đáp ứng

Quý Mục sư nêu vấn đề cầu nguyện và thông báo

Các tổ cầu nguyện

MSTS Nguyễn Đức Cựu cầu thay

MS Võ Đình Đán chúc phước