Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 02/2018

1088

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 06/02/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo trong tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra tại cơ sở nhà Chúa Hội Thánh Tin Lành An Tân.

Hiện diện có Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Tổng Liên hội; cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh với số lượng khoảng 95 người.

Mục sư Huỳnh Thái Tâm hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Mục sư Đỗ Văn Trường – Quản nhiệm Hội Thánh An Tân – có lời hoan nghênh, chào mừng các tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện và thăm viếng công việc nhà Chúa, tạ ơn Chúa đã cho công việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục nơi nhóm tạm đã hoàn thành, ông cũng nêu vấn đề để Ban hiệp nguyện cầu thay cho công việc xây dựng nhà thờ trong những ngày đến.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Phan Ân, Mục sư Lê Thanh Trung đã nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giô-na 1:1-16, với đề tài: “Người Hầu Việc Chúa”, để học Lời Chúa cùng Ban hiệp nguyện, ông cũng làm chứng về chức vụ và gia đình mình trong ơn thương xót và sự dẫn dắt của Chúa trong những năm tháng qua. Mục sư Bùi Hùng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Các tôi tớ Chúa đã chia ra các tổ để cầu nguyện cho vấn đề chung của Giáo hội và các Hội Thánh. Ban Hiệp nguyện nghỉ trưa vào lúc 11 giờ 45.

Lúc 13 giờ 30, Ban Hiệp nguyện tiếp tục nhóm lại. MSNC Võ Hoàng Ân hướng dẫn chương trình. Mục sư Võ Đình Đán – UV Mục vụ, Mục sư Trần Đình – Trưởng Ban Đại diện và các tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện nêu các vấn đề cầu nguyện và triển khai kế hoạch:

– Chương trình Hội đồng bồi linh tỉnh được tổ chức từ ngày 17-18/3/2018, tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ.

– Lễ công bố quyết định thành lập Chi Hội Đại Cường vào ngày 28/02/2018

– Các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm đang chờ Chính quyền công nhận và chuyển về nơi nhóm mới như: Hội Thánh Phú Trung, Điện Nam, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ…

– Các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ: HT Vĩnh Điện, HT Dương Yên, HT An Tân, HT Phú Lãnh…

Mục sư Hà Ngọc Khai – UV Ban đại diện, cùng hiệp lòng với Ban hiệp nguyện, cầu nguyện cho các vấn đề được nêu cũng xin Chúa xức dầu xuống phước trên quý tôi tớ Chúa trong tháng mới tràn đầy Linh ân trong sự phục vụ Chúa trong các Hội Thánh.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 15 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Võ Đình Đán.

TTV. MS Trần Văn Khôi


MS Huỳnh Thái Tâm hướng dẫn chương trình


Quang cảnh chương trình


MS Đỗ Văn Trường chào mừng Ban hiệp nguyện


MS Phan Ân cầu nguyện khai lễ


MS Lê Thanh Trung chia sẻ Lời Chúa


MS Bùi Hùng cầu nguyện đáp ứng


Các tổ cầu nguyện


Mục sư Trần Đình thông báo


MS Võ Đình Đán chúc phước


Ban hiệp nguyện chụp hình lưu niệm