Hiệp Nguyện Tháng 2/2018 Tại Quảng Ngãi

757

HTTLVN.ORG – Vào ngày 05/02/2018, chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện diện có Mục sư Võ Đình Đán – UV Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi; các giáo phẩm và trưởng Điểm Nhóm. Số lượng tham dự khoảng 30 người.

Sau khi Mục sư Trí sự Nguyễn Ngọc Dư cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Nguyễn Thế Vinh – Quản nhiệm Chi Hội Thành Phố Quảng Ngãi hướng dẫn chương trình có lời chào mừng Ban Hiệp nguyện.

Mục sư Nhiệm chức Tô Đình Việt đã nương trên Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:1-11 chia sẻ với Ban Hiệp nguyện qua đề tài “Chúa Cần Dùng”.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần thông báo tin tức từ Tổng Liên Hội và kêu gọi các tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị những kế hoạch cho năm 2018.

Mục sư Võ Đình Đán cũng nhắc nhở quý tôi tớ Chúa sống cẩn trọng trong mọi việc, trang bị trao dồi Lời Chúa cho chính mình, hầu giữ lấy mình và có lương thực nuôi bầy chiên của Chúa giao.

Một số vấn đề nổi bật được ghi nhận trong buổi hiệp nguyện:

– Cảm tạ Chúa trong tỉnh có thêm 02 Mục sư thực thụ: Mục sư Lê Thành Hòa và Mục sư Trần Ngọc Anh. Có thêm 02 Mục sư Nhiệm chức: MsNc Đinh Đà và MsNc Xăn A Din.

– Các Hội Thánh trực thuộc Chi Hội Sơn Hạ đã được công nhận Điểm Nhóm: Điểm Nhóm Kà Long, Điểm Nhóm TaWan và Điểm Nhóm Gò Đá.

– Sớm hoàn tất thủ tục cấp đất làm văn phòng Ban Đại diện.

– Hội Thánh Lệ Thủy sớm hoàn tất thủ tục để công nhận Chi Hội và nhận đất làm nhà thờ.

– Hội Thánh An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất làm nhà thờ.

– Hội Thánh Nghĩa Hành đã khởi công xây dựng tư thất.

– Công tác chuẩn bị trong tháng 02: vào ngày 10-11/02/2018 Hội đồng Bồi linh tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức tại Chi Hội Bình Sơn.

Sau đó Ban Hiệp nguyện chia ra làm nhiều tổ dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những vấn đề của các Hội Thánh.

Ban Hiệp nguyện được Hội Thánh Thành Phố Quảng Ngãi tiếp đãi thông công và ra về trong sự vui vẻ.

TTV. MsNc Nguyễn Khánh Toàn


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Nc Tô Đình Việt giảng Lời Chúa


Dâng lời cầu nguyện


Chụp hình lưu niệm