Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Đồng Nai Lần V/2018

897

HTTLVN.ORG – Theo định kỳ hai tháng một lần, ngày 09/10/2018, Giáo phẩm tỉnh Đồng Nai có buổi hiệp nguyện lần V trong năm tại nhà thờ Tin Lành Trung Hiếu với hơn 70 tôi tớ Chúa cả ông và bà.

Nhà thờ Tin Lành Trung Hiếu, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Trong giờ thờ phượng Chúa, MSNC Điểu Văn Trung rao giảng Lời Chúa với đề tài “Làm Được Mọi Sự Nhờ Sức Chúa” nương trên phân đoạn Kinh Thánh Phi-líp 4:10-20.

Mục sư Nguyễn Tờn phổ biến các thông tin từ Tổng Liên Hội và hướng dẫn công tác mục vụ trong tỉnh liên quan đến Hội đồng lưu mời Quản nhiệm các Chi Hội, việc tái bổ nhiệm, công nhận chức danh và tấn phong Mục sư thực thụ. Theo đó, có 3 Truyền đạo thuộc tỉnh Đồng Nai vừa được Tổng Liên Hội công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức là:

– Tân MSNC Đào Văn Hạnh – Phụ tá Quản nhiệm HT Long Thành;

– Tân MSNC Trần Công Tài – Phụ tá Quản nhiệm HT Định Quán;

– Tân MSNC Quách Hiếu Quang Thạch – Phụ tá Quản nhiệm HT Tân Hiệp.

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Nai

Các tôi tớ Chúa hiệp lại cùng nêu các vấn đề cầu thay, chia thành các nhóm nhỏ để cầu nguyện cho những nhu cầu đã được nêu ra với những nhóm vấn đề nổi bật như sau:

Công nhận Chi Hội: Tiếp tục cầu nguyện cho 12 Điểm Nhóm được chính quyền công nhận Chi Hội và 2 nơi khác được công nhận Điểm Nhóm.

Đất đai của các Chi Hội: Biên Hòa (chính quyền sớm trả lại phần đất trường Tin Lành trước đây), Xuân Thọ (sớm hoàn tất giấy tờ đất để xúc tiến xây dựng nhà thờ), Bàu Cá (đang tìm chỗ mới để di dời), Túc Trưng (diện tích đất bị ảnh hưởng sau khi nhà nước có chủ trương quy hoạch), Dầu Giây (mua đất còn thiếu 180.000.000 đồng và gặp phải một vài trở ngại).

Xây dựng cơ sở vật chất: Chi Hội Tân Thành lập kế hoạch xây dựng nhà thờ. Các Chi Hội đang xúc tiến việc xây dựng nhà mục vụ (Cơ Đốc Giáo Dục) là Bến Gỗ và Gia Ray. Điểm Nhóm Xuân Hưng đang xúc tiến việc xây dựng nhà nguyện.

– Sinh hoạt các Hội Thánh: Hướng đến mùa Giáng Sinh 2018, các Chi Hội và Điểm Nhóm đang nỗ lực chuẩn bị các chương trình truyền giảng và kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-xu.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc trong bầu không khí vui mừng, chia sẻ và thông công.

 

TTV. Tường Quang