Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Thuận Tháng 08/2019

1133

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 14/8/2019, quý tôi tớ Chúa trong tỉnh Bình Thuận đã cùng tập trung về nhà thờ Tin Lành Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam để tham dự chương trình hiệp nguyện hàng tháng.

Hiện diện gồm có Mục sư Võ Thành Phê, Uỷ viên Mục vụ tỉnh Bình Thuận, các Mục sư trong Ban Đại diện và các ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, khoảng 45 người

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

Mục sư Phan Chu, Quản nhiệm Chi Hội Tân Lập dùng Lời Chúa trong II Sa-mu-ên 6:1-11 để khích lệ tôi tớ Chúa phải khao khát tìm kiếm sự hiện diện của Chúa như dân sự than nhớ Chúa sau hơn 20 năm không có hòm giao ước; phải cẩn trọng trong sự thờ phượng, đừng khinh suất như U-xa để bị Chúa sửa phạt; và phải mong muốn được phục vụ Chúa, luôn ở trong sự hiện diện của Ngài, chắc chắn sẽ được ban thưởng như Ô-bết-ê-đôm

Chương trình thờ phượng kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê

Sau giờ giải lao, các tôi tớ Chúa thay nhau làm chứng công việc Chúa trong tháng và nêu những vấn đề cầu nguyện như:

– Cầu nguyện cho Hội Thánh Vĩnh Tân được phát triển và xin Chúa chữa bệnh cho mẹ của MsNc Vũ Đình Tâm.

– Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Sông Phan (HT Tân Nghĩa). Chúa cho có thêm người tin Chúa nên cần chăm sóc, gây dựng và trang bị thêm cơ sở để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

– Cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho mẹ của MsNc Nguyễn Văn Đức.

– Cầu nguyện cho việc nhà thờ Tân Minh đang thi công, xin Chúa tiếp trợ tài chánh để hoàn thành.

– MS Phan Tài cảm tạ Chúa đang chữa lành bệnh hẹp mạch máu, không phải đặt stent như dự định.

– MsNc Trương Quang Duân cầu nguyện xin Chúa mở đường cho chính quyền sớm chấp thuận thay đổi chỗ nhóm từ nhà tín hữu về cơ sở Điểm Nhóm Lạc Tánh đã xây dựng xong.

– MS Lê Văn Tám cảm tạ Chúa HT Võ Xu đã xây dựng xong các hạng mục Cơ Đốc Giáo dục và đã được công nhận Chi Hội tự lập.

– MS Võ Hoàng Hà xin cầu nguyện cho Chúa nhật 18/8/2019 có Hội đồng mời, Chúa chọn một đầy tớ Chúa về quản nhiệm HT Võ Đắt và ông cũng xúc động chia tay Ban Hiệp nguyện để về quản nhiệm HT Cà Mau.

– MS Huỳnh Văn Tùng cảm tạ Chúa vì Ban Y tế – Xã hội TLH đã đến nơi, cứu trợ kịp thời 7 hộ gia đình bị lốc xoáy cuốn bay tôn và đổ sập nhà cửa, cùng giúp thêm 3 căn nhà tình thương nữa cho HT Mê Pu 2.

– MS Đinh Thuận cảm tạ Chúa về lễ cảm tạ 90 năm thành lập HT Phan Thiết diễn ra ngày 20/6/2019 được tốt đẹp, vinh hiển Danh Chúa và xin cầu nguyện cho việc chăm sóc số tân tín hữu tin Chúa trong chương trình truyền giảng đêm 19/6/2019.

Buổi chiều, Mục sư Uỷ viên Mục vụ thông báo một số thông tin về tình hình Hội Thánh chung, các quyết nghị của Tổng Liên Hội, hướng ý cho quí tôi tớ Chúa trong việc điều hành Hội Thánh đúng theo hiến chương và qui chế đã ban hành.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng thông báo một số hoạt động của Ban Đại diện trong tháng, nêu tình hình công việc Chúa trong tỉnh như Ma Lâm, Lạc Tánh, Phú Quí… cùng hướng đến những hoạt động trong những tháng đến, nhất là việc bầu cử Ban Đại diện vào ngày 04/9/2019.

Sau khi chia tổ cầu nguyện cho các vấn đề của Hội Thánh trong tỉnh, buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

CTV. MS Đinh Thuận