Gian Ác Khó Trường Tồn – 16/8/2019

1922

 

Ê-xơ-tê 9:1-10

1 Tháng mười hai là tháng A-đa, ngày mười ba, khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lịnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Giu-đa ham hố lấn lướt họ (nhưng việc đã đổi trái đi, chánh các người Giu-đa đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình), 2 thì dân Giu-đa hiệp lại tại các thành, trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình; chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm. 3 Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản, cùng những người coi việc vua, đều giúp đỡ dân Giu-đa, vì họ kính sợ Mạc-đô-chê. 4 Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh, bởi người Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng. 5 Dân Giu-đa hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó; phàm kẻ nào ghét họ, thì họ đãi theo mặc ý mình muốn. 6 Tại kinh đô Su-sơ, dân Giu-đa đánh giết năm trăm người, 7 và họ cũng giết Phạt-san-đa-tha, Đanh-phông, A-ba-tha, 8 Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha, 9 Phạt-ma-sa-ta, A-ri-sai, A-ri-đai, và Va-giê-xa-tha, 10 tức là mười người con trai của Ha-man, cháu Ham-mê-đa-tha, là kẻ hãm hiếp dân Giu-đa; nhưng chúng không tra tay vào hóa tài. 

Câu gốc: “Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào” (Thi Thiên 7:14-15).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa làm gì trong ngày người ba tháng A-đa? Tại sao các quan chức lại giúp đỡ người Giu-đa? Tại sao trước giả sách Ê-xơ-tê lại liệt kê tên những người con của ông Ha-man bị giết hại? Chúng ta được khích lệ gì khi nhìn thấy những bất công vẫn còn quanh ta?

Nếu ông Ha-man còn sống, thì ngày mười ba tháng A-đa sẽ trở thành ngày hủy diệt cho toàn dân Giu-đa sinh sống tại đất nước Ba Tư. Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, mà ngày ấy đã không xảy đến cho người Giu-đa mà lại trở thành ngày hủy diệt cho chính những người rắp tâm mưu hại họ. Sự tập hợp nhau lại của người Giu-đa trong các tỉnh đã tạo thành một sức mạnh lớn lao, dũng mãnh khiến những dân tộc chung quanh phải khiếp sợ. Không những thế, người Giu-đa còn được hỗ trợ sức mạnh từ các quan trấn thủ, quan cai quản. Nhờ vậy, mà dân Giu-đa có thể tiêu diệt hết những kẻ thù của họ.

Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được tầm ảnh hưởng tốt của ông Mạc-đô-chê trong vương triều Ba Tư, qua những lời ký thuật lại rằng mọi quan chức trong triều đều kính sợ ông. Và đó cũng là lý do khiến các quan chức đều giúp đỡ cho người Giu-đa. Tương phản với hình ảnh về chiến thắng của dân Giu-đa cùng tiếng tăm lẫy lừng của ông Mạc-đô-chê được vang ra, là hình ảnh về mười người con trai của ông Ha-man đã bị dân Giu-đa giết hại. Trước giả sách Ê-xơ-tê muốn lồng ghép hai hình ảnh tương phản này với nhau nhằm một lần nữa khẳng định thế lực của ông Ha-man đã bị lụi tàn, và phần chiến thắng tuyệt đối thuộc về ông Mạc-đô-chê-nói riêng cũng như toàn dân Giu-đa nói chung. Hay nói một cách khác, Đức Chúa Trời của dân Giu-đa đã đại thắng trong cuộc chiến do ông Ha-man bày ra.

Không ít lần chúng ta tự hỏi rằng sao cuộc sống này vẫn còn nhan nhãn những người sống gian ác. Những người ấy đôi khi lại là quan chức có quyền lực, tiếng tăm và lắm tiền nhiều của, giống như ông Ha-man vậy. Chúng ta đừng quá nản lòng, bởi từ những bài học về kinh nghiệm sống động trong lịch sử cho chúng ta thấy rằng, những người gian ác ấy không thể nào trường tồn được trước mặt Đấng Công Bình. Sở dĩ họ còn tồn tại được là do lòng kiên nhẫn cùng sự thương xót lớn của Chúa, bởi Ngài luôn mong chờ những người ấy có cơ hội ăn năn về những tội lỗi của chính họ, quay trở lại với Ngài. Thế nên, dù chúng ta đang phải trải qua những điều bất công, hay chứng kiến những điều tương tự như thế xảy ra quanh mình, cũng hãy nhớ và tin rằng, Đức Chúa Trời vẫn đang theo dõi toàn thế giới, và Ngài chính là vị quan án công bình.

Bạn có đang bất mãn về những điều bất công mà mình đang phải đối diện không? Hãy trình dâng điều đó lên cho Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng người gian ác sẽ chẳng thể nào tồn tại lâu được trước mặt Chúa. Xin dạy con luôn bước đi trong sự công bình, sống công chính theo lời Ngài dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org