Hậu Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 10/2020

492

HTTLVN.ORG – Trong không khí mát mẻ và tạnh ráo sau những ngày mưa dầm, các tôi tớ Chúa và đại diện Chấp sự đến từ 6 Hội Thánh trong tỉnh Hậu Giang tập trung về nhà thờ Tin Lành Long Mỹ trong kỳ hiệp nguyện theo thông lệ hằng tháng vào sáng ngày 27/10/2020 với mục đích thờ phượng Chúa, lắng nghe, chia sẻ công việc Chúa chung của tỉnh và cầu thay, khích lệ nhau trong sự hầu việc Chúa.

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ nương trên nền tảng Giê-rê-mi 18:1-6 chia sẻ chủ đề “Đất sét và thợ gốm” để khích lệ tôi con Chúa nhớ rằng “Đức Chúa Trời dựng nên và ban ân sủng cho chúng ta. Hãy đặt mình trong tay Chúa để Ngài sử dụng cuộc đời mình đúng theo ý muốn Ngài. Không có chức vụ hay công việc nào là hèn hạ, tầm thường trước mắt Chúa”.

Các Hội Thánh lần lượt báo cáo công việc Chúa:

  1. Hội Thánh Đông Phú:

Chương trình Trung thu có 400 em tham dự và hơn 100 em tiếp nhận Chúa; chương trình truyền giảng nhân kỷ niệm 2 năm cung hiến nhà thờ có 67 người tiếp nhận Chúa; trong tháng 10 & tháng 11 sẽ có 3 chương trình bồi linh dành cho các lứa tuổi trong Hội Thánh là Tráng niên (31/10), Lão niên (20/11); Phụ nữ (27/11).

  1. Hội Thánh Vị Thanh:

Con cái Chúa đang gặp khó khăn trong mùa lũ khi đi thờ phượng Chúa; cầu nguyện cho việc bổ nhiệm MSNC Võ Văn Thương và chương trình bồi linh trung niên tỉnh Hậu Giang ngày 14/11.

  1. Hội Thánh Phụng Hiệp:

Công tác thăm viếng, chăm sóc và chứng đạo mỗi tuần 2 lần; cảm tạ Chúa vì kết quả trong tháng có 4 người tin Chúa; cảm tạ Chúa vì chương trình bồi linh tráng niên của tỉnh ngày 10/10; Hội Thánh tổ chức chương trình cảm tạ và bồi linh vào ngày 25/10/2020 về các công trình xây dựng trong hơn một năm vừa qua: hàng rào hông nhà thờ, nâng cấp sân phía trước, mở rộng các phòng nhóm và hàng rào mặt tiền nhà thờ.

  1. Hội Thánh Long Mỹ:

Đã thành lập một điểm nhóm học Kinh Thánh; cảm tạ Chúa vì có 14 người tin Chúa trong tháng; dự kiến mở thêm 2 điểm học Kinh Thánh; cầu nguyện cho việc xây dựng nhà Chúa trong kế hoạch 5 năm của Hội Thánh.

  1. Hội Thánh Thạnh Xuân:

Tổ chức một lớp dạy giáo lý báp-têm cách xa nhà thờ hơn 10km; thành lập các ban trong Hội Thánh; cảm tạ Chúa vì có 3 người tiếp nhận Chúa trong tháng; cầu nguyện cho chương trình truyền giảng giáng sinh của tỉnh tại Thạnh Xuân ngày 18/12/2020.

  1. Hội Thánh Đông Phước:

Nhiều con cái Chúa bỏ nhóm lâu ngày, bây giờ đã quay trở lại nhóm thờ phượng với Hội Thánh; cầu nguyện cho việc xin phép lên Chi Hội chính thức (chính quyền vẫn chưa công nhận).

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ, Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Hậu Giang triển khai một số chương trình trong quý 4/2020, trong đó có bồi linh Trung niên, truyền giảng của tỉnh tại Thạnh Xuân; nhắc các Hội Thánh về hội đồng thường niên Chi Hội.

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Huỳnh Anh Tấn và lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Đông.

Cầu xin Chúa tiếp tục ban cho các Quản nhiệm và Ban Chấp sự các Hội Thánh tiếp tục yêu Chúa, hiệp một và gây dựng nhà Chúa càng ngày càng lớn mạnh.

 

TTV. MS Huỳnh Anh Tấn