Giữ Mối Tương Giao Với Chúa Và Với Nhau – 1/2/2023

4523

 

 

I Cô-rinh-tô 11:23-32

 “Ấy là Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 23-25).

 Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu thực hiện Tiệc Thánh như thế nào? Thánh lễ Tiệc Thánh nhắc nhở người dự những mạng lệnh nào? Qua Thánh lễ Tiệc Thánh bạn được nhắc nhở thế nào trong mối tương giao với Chúa và với nhau?

 Khi thi hành chức vụ trên thế gian, Chúa Giê-xu dạy môn đồ phải thực hiện hai Thánh lễ: Thánh lễ Báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19) và Thánh lễ Tiệc thánh. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu “lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể Ta…” (Ma-thi-ơ 26:26-28). Như vậy, bánh Chúa cầm trên tay không thể là thịt thật của Chúa, và chén nước nho Chúa cầm trên tay không thể là máu thật của Chúa mà là biểu tượng về thân Chúa và huyết Chúa, tức mạng sống của Ngài đổ ra để chết thế cho tội nhân. Chúa thường dùng biểu tượng như khi Ngài phán, “Ta là cửa của chiên” (Giăng 10:7), “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh” (Giăng 15:5). Hơn thế nữa, Chúa chỉ chịu chết một lần đủ cả cho toàn thể tội nhân (Hê-bơ-rơ 7:27; 9:28; 10:10), chứ không chịu chết mỗi lần cử hành Thánh lễ Tiệc thánh.

 Có ba mạng lệnh cho người tham dự Tiệc thánh. Thứ nhất, Tiệc thánh là dịp để chúng ta nhớ ơn Chúa đã hy sinh mạng sống để chúng ta được tha tội, nhận được sự cứu rỗi linh hồn (câu 24-25). Thứ hai, Tiệc thánh nhắc nhở chúng ta làm chứng về Chúa qua môi miệng và đời sống cá nhân (câu 26). Thứ ba, mỗi người phải tự xét mình, ăn năn, xưng tội và lìa bỏ trước khi cầm bánh và chén (câu 27-32). Về phương diện thuộc linh, người dự Thánh lễ Tiệc thánh là dự phần trong thân và huyết của Đấng Christ. Cho nên người coi thường Thánh lễ Tiệc thánh, tham dự cách bất xứng sẽ mắc tội với Chúa và bị Ngài sửa phạt như người cha kỷ luật con cái.

Chính Chúa Giê-xu thiết lập Thánh lễ Tiệc thánh để mỗi Cơ Đốc nhân nhớ đến Chúa và cũng đem chúng ta vào mối tương giao, tức thông công với Chúa và với nhau. “Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông công với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông công với thân thể của Đấng Christ sao?” (I Cô-rinh-tô 10:16). Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn giữ vững mối tương giao với Chúa và với nhau qua việc nhắc nhở nhau về ơn cứu chuộc của Ngài, ăn năn tội và rao truyền tình yêu cứu rỗi cho mọi người.

Mối liên hệ của bạn với Chúa ra sao? Bạn làm gì để bày tỏ mối tương giao với Chúa và với nhau?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã yêu thương và chịu chết vì con. Xin Chúa cho con luôn giữ mối tương giao với Chúa và với nhau qua Thánh lễ Tiệc thánh. Xin cho con bày tỏ lòng yêu Chúa qua sự ăn năn tội và rao giảng Phúc Âm cho mọi người.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 23:35-24:14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDjă Pioh Klei Bi Mguôp Hŏng Khua Yang Leh Anăn Hdơ̆ng Pô – 1/2/2023
Bài tiếp theoUB.TTN: Thông Báo V/v Trại Bồi Linh-Huấn Luyện dành cho Đặc trách và Người Hướng dẫn Thiếu niên