Giới thiệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC KINH THÁNH THƯ GA-LA-TI

1419

ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
GIỚI THIỆU
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC KINH THÁNH
THƯ GA-LA-TI

Cảm ơn Chúa cho nhiều Hội Thánh đã sử dụng qua các tài liệu Hướng Dẫn Học Kinh Thánh của Mục sư Nguyễn Thỉ như Phúc Âm Ma-thi-ơ, Phúc Âm Mác, Phúc Âm Giăng, Thư Rô-ma, Thư Gia-Cơ.

Hiện nay Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã phát hành quyển kế tiếp:

  • Tài Liệu Hướng Dẫn Học Kinh Thánh THƯ GA-LA-TI
  • Tác giả: Mục sư Nguyễn Thỉ

Tài liệu này gồm phần câu hỏi hướng dẫn và phần chú giải để học Kinh Thánh cá nhân hay học trong nhóm nhỏ.

Nếu mỗi ngày học một phân đoạn, quý vị có thể dùng tài liệu này cho cá nhân khoảng một tháng. Nếu dùng trong Nhóm Nhỏ mỗi tuần, quý vị có thể chia ra để học trong bốn tháng hay tùy theo nhu cầu và cách phân chia của quý vị.

Sách đã có bày bán tại các Phòng Sách Cơ Đốc Giáo Dục trên toàn quốc với giá bìa 25.000VNĐ.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com