Đức Thánh Linh Trong Đời Sống Tín Đồ

1080

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:16-25

Trong sách Ê-xơ-tê có bốn nhân vật chính: vua A-suê-ru, Tể tướng Ha-man, quan Mạc-đô-chê và Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Tể tướng Ha-man được toàn dân trong đế quốc khom người xuống chào; chỉ một mình Mạc-đô-chê là không. Ha-man lập mưu, to nhỏ với vua A-suê-ru, để không những giết Mạc-đô-chê mà còn giết cả dân tộc của Mạc-đô-chê nữa, tức là dân Do Thái. Khi biết được mưu mô của Ha-man, Mạc-đô-chê, Hoàng hậu Ê-xơ-tê và toàn dân Do Thái đã kiêng ăn, cầu nguyện. Rồi Hoàng hậu Ê-xơ-tê mời Vua A-suê-ru và Tể tướng Ha-man dự hai đại tiệc. Trong đại tiệc thứ hai, Hoàng hậu Ê-xơ-tê cho vua A-suê-ru biết dã tâm của Ha-man, và cuối cùng theo lệnh của vua, Ha-man bị treo cổ. Nhìn theo ý nghĩa thuộc linh của câu chuyện này, Vua A-suê-ru dễ mắc lừa, tượng trưng cho chúng ta; Tể tướng Ha-man thâm độc, tượng trưng cho tiếng nói xác thịt; còn Hoàng hậu Ê-xơ-tê tượng trưng cho tiếng nói của Ðức Thánh Linh. Tiếng nói của xác thịt ngày nào cũng to nhỏ bên tai chúng ta, xui giục chúng ta làm những điều ngược lại với Lời của Ðức Chúa Trời; còn tiếng nói của Ðức Thánh Linh ít có dịp tiện nói với chúng ta, thường thì chỉ vào sáng Chúa Nhật, có khi một tháng chỉ có một lần; lại có người nói rằng họ không hề nghe tiếng nói của Ðức Thánh Linh gì cả.

Làm sao chúng ta biết Ðức Thánh Linh đang hành động trong đời sống mình? Xin cùng nhau suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Ga 5:16-25 qua hai phần: thứ nhất, Ðức Thánh Linh đem đến cuộc chiến; và thứ hai, Ðức Thánh Linh đem đến bông trái.

I. Ðức thánh linh đem đến cuộc chiến

Sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế, chúng ta biết tội lỗi mình được tha, lòng chúng ta cảm thấy bình an, một sự sống mới bắt đầu ngự trị trong cuộc đời mình. Rồi chẳng bao lâu, chúng ta khám phá mình đang ở trong cuộc chiến tâm linh, mà người các tôn giáo khác không kinh nghiệm. Cuộc chiến tâm linh gì đây? Ê-phê-sô 6:11-12 cho biết cuộc chiến với ma quỷ: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”. I Cô-rinh-tô 9:27 cũng cho biết cuộc chiến với xác thịt: “Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng”.

Cuộc chiến xảy ra như thế nào? Trong Ga-la-ti 5:16-17 trình bày: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều ưa muốn của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy; nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Giống như ý nghĩa thuộc linh trong câu chuyện Ê-xơ-tê, Ha-man, hình ảnh của xác thịt lên tiếng nhiều, còn Ê-xơ-tê, hình ảnh Đức Thánh Linh thì ít có dịp lên tiếng, nên vua A-suê-ru, hình ảnh của chúng ta thường “không làm được điều mình muốn làm”. “Bước đi theo Thánh Linh” có nghĩa là chúng ta sống trong thân xác nầy, nhưng thông công thường xuyên với Đức Thánh Linh. “Bước đi theo Thánh Linh” nói thì dễ mà làm không dễ, vì đó là một cuộc nội chiến tâm linh, giống như hình ảnh con mèo bước đi trên hàng rào gạch gắn đầy miểng chai.

Sáng Chúa nhật, trong trí chúng ta có tiếng nói, “mệt quá, nghỉ đi nhà thờ hôm nay, có đi cũng ngủ gật”; thì một tiếng nói khác đến, khuyên chúng ta đi nhà thờ. Có thể chúng ta nghỉ đi nhà thờ vài lần liên tiếp, có tiếng nói thỏ thẻ, “trong nhà thờ quá nhiều thành phần không tốt và giả hình, tin Chúa trong lòng cũng được”; rồi tiếng nói khác đến, khuyên chúng ta hãy vì đời sống thuộc linh của mình mà đi nhà thờ. Có những cuộc chiến tương tự như vậy xảy ra trong đời sống chúng ta cho đến ngày chúng ta qua đời. Có khi tiếng nói của xác thịt thắng, có khi tiếng nói của Ðức Thánh Linh thắng. Giống như hai võ sĩ quyền Anh thi đấu, nếu một võ sĩ được nuôi ăn đầy đủ chất bổ dưỡng, tập luyện đều đặn chắc chắn sẽ hạ được võ sĩ kia là người ít ăn uống và không tập luyện.

Làm sao để chiến thắng cuộc chiến thuộc linh này? Câu “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (c. 16) có nghĩa là hãy bước đi theo Thánh Linh, anh chị em sẽ không bị sự ưa muốn của xác thịt lôi cuốn. Như vậy, thứ nhất, chúng ta phải được nuôi mình bằng thức ăn thuộc linh, tức là đọc, nghe, học Kinh Thánh để đời sống thuộc linh mạnh mẽ, không bị ốm đói; thứ hai, đừng dập tắt Ðức Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19), hay nói cách khác, hãy bước đi theo Ðức Thánh Linh. Có người mới vừa nghe Ðức Thánh Linh lên tiếng thì đưa ý nghĩ khác đàn áp ngay, không cho tiếng nói của Ðức Thánh Linh tiếp tục. Bước đi theo Ðức Thánh Linh nghĩa là lắng nghe tiếng nói của Ðức Thánh Linh và sẵn sàng vâng phục tiếng nói đó.

Trước đây, tôi với con tôi thường thi kéo tay, và tôi luôn luôn thắng. Một lần nọ, con tôi thách tôi kéo tay, và dầu được mẹ nó ủng hộ nhiệt liệt bằng tiếng cổ võ, nhưng tôi lại thắng nữa. Tôi nói với con tôi rằng bước qua thế kỷ thứ 21 rồi hãy thách đấu lại với tôi, vì nếu tiếp tục, con sẽ thua nữa. Thế rồi, con tôi âm thầm đổ nước vào chai Cô-ca-cô-la hai lít tập cho bắp thịt tay mỗi ngày, đang khi tôi say men chiến thắng: ăn, ngồi, ngủ. Vài tháng sau, con tôi lại thách tôi thi kéo tay. Tôi cười ngạo nghễ. Nhưng không ngờ lần ấy tôi thua một cách quá nhanh chóng, cánh tay không thể gượng lại được mà cứ tiếp tục ngã lần xuống mặt bàn. Một số tín hữu lâu năm, một số Mục sư đã ngã quỵ bất ngờ trên chiến trường thuộc linh cũng vì ngủ quên trong chiến thắng, không tiếp tục nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của mình và không bước đi theo Ðức Thánh Linh.

Sứ đồ Phao-lô liệt kê “các việc làm của xác thịt như gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (c.19-21) không những cho chúng ta biết “việc làm của xác thịt”, mà còn cho biết một đời sống như vậy sẽ dẫn đến hậu quả là “hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng Nước Đức Chúa Trời” (c.21).

II. Ðức thánh linh đem đến bông trái

Làm sao biết mình chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh vừa kể? Nhìn vào “chiến lợi phẩm” như ý nghĩa câu “Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái?” (I Cô-rinh-tô 9:7), hay câu “Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi” (II Ti-mô-thê 2:6). Người bước đi theo Thánh Linh sẽ không tiếp tục “các việc làm của xác thịt” nửa; trái lại, người bước đi theo Thánh Linh sẽ có “trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”. Nói cách khác, người bước đi theo Thánh Linh là người không tư kỷ, nhưng bày tỏ sự quan tâm đến người khác. Đời sống phước hạnh do Thánh Linh điều khiển đó khác với đời sống đến từ sự cố gắng riêng của con người theo bản tính xác thịt. Đang khi “các việc làm của xác thịt” đưa đến hậu quả tiêu cực cho mình và cho người khác, thì “trái của Thánh Linh” đem đến kết quả tích cực cho mình và cho người khác.

Theo tinh thần câu 23, không có luật pháp nào cấm các sự đó, cho thấy người nào bước đi theo Ðức Thánh Linh thì cũng sẽ làm trọn mọi điều của luật pháp, hơn là những người muốn làm theo luật pháp mà không nhờ cậy Ðức Thánh Linh. Hơn thế nữa, người bước đi theo Đức Thánh Linh sẽ làm trổi hơn sự đòi hỏi của luật pháp. Nếu người chồng và người vợ, nếu cha mẹ và con cái, nếu Mục sư và tín hữu là những người bước đi theo Ðức Thánh Linh thì gia đình và Hội Thánh sẽ tốt đẹp biết chừng nào. Nếu người chồng là người dễ giận, quý bà và quý cô có muốn chồng mình là người nhịn nhục không? Nếu người vợ là người hay cãi lẫy, quý ông và quý anh có muốn vợ mình là người hiền lành không? Bước theo Ðức Thánh Linh tốt như vậy mà chúng ta lại thích làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai lý do con dân Đức Chúa Trời không thể tiếp tục “các việc làm của xác thịt” được: thứ nhất, chúng ta “đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi” (c. 24); và thứ hai, chúng ta “nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (c. 25).

Cụm từ “đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi” nên được hiểu là sự việc này đã xong, nhưng kết quả vẫn kéo dài đến hiện tại; tức là “tình dục và dâm dục” đã bị đóng đinh hoàn toàn.

Giống như cành liền với cây sẽ tự nhiên ra trái như thể nào, thì người “bước đi theo Thánh Linh” cũng sẽ tự nhiên mang “trái của Thánh Linh”. Nhưng tự nhiên mang “trái của Thánh Linh” không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thụ động, mà phải hợp tác chặt chẽ với Đức Thánh Linh như I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 và II Phi-e-rơ 1:5-9 đề cập. Câu 25 ghi: “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy”; chữ “bước theo” có nghĩa là đứng trong hàng, hay đồng ý với, nên người nhờ Thánh Linh mà sống là người chứng tỏ qua lối sống hằng ngày được điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Câu 25 có thể hiểu như sau: Từ khi chúng ta sống bởi Đức Thánh Linh, chúng ta hãy tiếp tục bước đi với Đức Thánh linh. Theo Phao-lô, hành vi đạo đức của con dân Đức Chúa Trời không thể tách khỏi công việc của Đức Thánh Linh trong người đó, và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không thể không có trong nếp sống đạo đức của con dân Đức Chúa Trời.

Khi đề cập đến ân tứ của Ðức Thánh Linh, Kinh Thánh cho biết người tín đồ này có những ân tứ mà người tín đồ kia không có; tức là chúng ta có những ân tứ khác nhau. Nhưng khi đề cập đến trái của Ðức Thánh Linh, thì Kinh Thánh hàm ý mỗi tín hữu đều phải có. Con dân của Đức Chúa Trời phải có những đức tính vừa kể hơn hẳn những nhóm người nào khác trong xã hội. Dầu vậy, khi so sánh giữa danh sách “trái của Thánh Linh” và cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta nhận thấy mình thiếu sót rất nhiều.

Kết Luận

Chúng ta là những vua A-suê-ru của thời đại này, một bên chúng ta nghe tiếng nói của Tể tướng Ha-man, một bên chúng ta nghe tiếng nói của Hoàng hậu Ê-xơ-tê; một bên chúng ta nghe tiếng nói của ma quỷ và xác thịt, một bên chúng ta nghe tiếng nói của Ðức Thánh Linh. Chúng ta sẽ ngã theo bên nào? Chúng ta đã để Ðức Thánh Linh làm gì trong đời sống và qua đời sống của chúng ta? Đời sống thuộc linh của chúng ta tăng trưởng như thể nào? Sự tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta dựa vào luật lệ của Hội Thánh hay dựa vào mối thông công với Chúa Thánh Linh? Kinh Thánh khuyên chúng ta: Nếu chúng ta nhờ Ðức Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Ðức Thánh Linh vậy (Ga-la-ti 5:25).

Mục Sư Đoàn (Theo BTMV 29 – tháng 5/2012)