Hội Đồng Bầu Cử Bổ Sung Ban Đại Diện Tỉnh Gia Lai

1851

HTTLVN.ORG – Sau khi Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai về với Chúa ngày 27/12/2019, Ban đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai khuyết trưởng ban. Vì cớ tình hình dịch bệnh nên đến thời điểm hiện tại, Tổng Liên Hội mới có thể tổ chức được hội đồng bầu bổ sung Trưởng Ban Đại diện. Ngày 23/5/2020, tại nhà thờ Plei Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra hội đồng bầu cử bổ sung Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai.

Nhà thờ Tin Lành Plei Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và làm chủ tọa hội đồng. Tham dự hội đồng còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Gia Lai cùng 250 đại biểu, trong đó 155 đại biểu chính thức gồm giáo phẩm và đại biểu các Chi Hội.

Ban hát đại biểu các khu vực

MS Phan Vĩnh Cự giảng bồi linh và chủ tọa hội đồng

Mục sư Phan Vĩnh Cự bồi linh cho hội đồng với đề tài “Người Được Chúa Dùng” nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 12:26. Sau đó Mục sư hướng dẫn phần bầu cử bổ sung Ban Đại diện. Kết quả Mục sư Hanh đắc cử chức vụ Trưởng ban; Mục sư Phạm Văn Phúc đắc cử Ủy viên.

Như vậy, thành phần Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 05 thành viên:

  1. Mục sư Hanh – Trưởng ban.
  2. Mục sư Uyên – Ủy viên.
  3. Mục sư Puih Blik – Ủy viên.
  4. Mục sư Rcom Preng – Ủy viên.
  5. Mục sư Phạm Văn Phúc – Ủy viên.

Tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai 

TTV MS Phạm Văn Phúc