Đồng Tháp: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự

2467

HTTLVN.ORG – Mỗi năm hai lần, giáo phẩm, chấp sự và nhân sự các Hội Thánh trong tỉnh Đồng Tháp có cơ hội hiệp nguyện chung với nhau. Năm nay, chương trình hiệp nguyện được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Sa Đéc vào lúc 8g ngày 20/02/2024, do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp tổ chức với chủ đề “Cần Bắt Chước Phao-lô”. Diễn giả chương trình là Mục sư Nguyễn Bình Tín, Uỷ viên Mục vụ TLH. Có khoảng 140 người tham dự chương trình.


Quang cảnh chương trình

Mục sư diễn giả rao giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-20; câu gốc: I Cô-rinh-tô 11:1 “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy”. Mục sư diễn giả nhấn mạnh mỗi tôi con Chúa cần phải bắt chước Sứ đồ Phao-lô sống nhân từ, thương xót, có tâm tình khiêm nhường vâng phục và can đảm, hy sinh để hầu việc Chúa có kết quả, làm sáng danh Chúa.


Ban hát nhóm 1 (Chấp sự – nhân sự: khu vực Cao Lãnh) tôn vinh Chúa


Ban hát nhóm 2 (Chấp sự – nhân sự khu vực Sa Đéc) tôn vinh Chúa


MS Nguyễn Bình Tín giảng Lời Chúa

Sau đó, Mục sư Nguyễn Phú Lộc, Uỷ viên Ban Đại diện, thông tin công việc Chúa trong tỉnh. Quý tôi con Chúa được chia nhóm để cầu nguyện cho nhau.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12g cùng ngày trong niềm vui phước hạnh sau lời cầu nguyện của Mục sư Đặng Trần Phúc, và lời chúc phước của Mục sư Trần Văn Thới.

THÔNG TIN CÔNG VIỆC CHÚA & NHU CẦU CẦU NGUYỆN, CẦU THAY

CÁC NHU CẦU CHUNG:

Quí tôi tớ Chúa trong Ban Trị sự TLH, Mục sư Ủy viên Mục vụ các tỉnh thành, BĐD tỉnh được ơn Chúa trong sự giảng dạy và điều hành công việc Chúa chung.
Quí Quản nhiệm và Ban Chấp sự các Chi Hội được ơn Chúa trong các kế hoạch gây dựng và phát triển Hội Thánh.
Quí tôi tớ Chúa hưu hạ được sức khỏe, sự tiếp trợ của Chúa, sự yên ủi từ các Hội Thánh.
Việc bầu cử Tân Ban Chấp sự các Chi Hội nhiệm kỳ 2024-2025.
Các chương trình và kế hoạch hoạt động của tỉnh trong sáu tháng đầu năm 2024:

Bồi linh Thông công Phụ nữ tỉnh vào ngày 06/03/2024 tại HTTL Châu Thành.
Bồi linh Huấn luyện Giáo viên Thánh Kinh Mùa Hè tại HTTL Cao Lãnh.
Bồi linh Hội thao Thanh Thiếu niên ngày 01/05/2024 tại HTTL Lai Vung.
Việc bổ nhiệm quản nhiệm hai Chi Hội: Cao Lãnh, Châu Thành.
Việc tổ chức Thánh Kinh Căn bản dài hạn (Khoá 1, năm 1) của tỉnh Đồng Tháp.Chia nhóm cầu nguyện

NHU CẦU CÁC HỘI THÁNH TRONG KHU VỰC:

Hồng Ngự: bổ nhiệm phụ tá cho Chi Hội kiêm lo Điểm Nhóm Tân Bảnh, huyện Tân Hồng.
HT An Phong: vấn đề tranh chấp đất.
HT Phú Cường: thành lập ĐN Tân Công Sính, huyện Tam Nông.
HT Nhị Mỹ: thủ tục công nhận Chi Hội cho 02 Điểm Nhóm Phương Trà và Mỹ Thọ.
HT An Bình: tài chính thi công xây dựng nhà thờ Tin Lành An Bình (giai đoạn 2).
HT Mỹ An: chủ trương và giấy phép xây dựng nhà thờ mới, giấy phép thành lập Điểm Nhóm Mỹ Quý.
HT Sa Đéc: giấy phép thành lập Điểm Nhóm Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh; tài chính cho việc mua đất và xây dựng nhà nguyện.
HT Lai Vung: bổ nhiệm phụ tá kiêm lo Điểm Nhóm Tân Hòa.
HT Tân Phú: chuyển đổi đất đai và các thủ tục hành chính chuẩn bị xây dựng mới nhà thờ.
HT Tân Khánh Trung: công nhận Chi Hội từ chính quyền các cấp.
HT Châu Thành: bổ nhiệm quản nhiệm Chi Hội.
HT Cao Lãnh: giấy phép thành lập Điểm Nhóm Phương Thịnh và bổ nhiệm quản nhiệm.


Hình lưu niệm

TTV. MS Huỳnh Ngọc Dũng

Bài trướcBài hát suy niệm Chúa chịu thương khó: HY SINH
Bài tiếp theoLo Lus Cogtseg Muaj Kev Ntseeg Ua Tabpov – 22/2/2024