Đồng Nai: 60 Nữ Truyền Đạo Và Vợ Giáo Phẩm Khu Vực VIII Gặp Nhau Tại Nhà Thờ Tân Thành

2506

HTTLVN.ORG Thông Công-Bồi Linh luôn là một nhu cầu thiết thực của người hầu việc Chúa, trong đó có cả quý bà.

Sáng ngày 19/09/2023, những người nữ, là vợ đầy tớ Chúa trong hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, gặp nhau trong chương trình Thông công – Bồi linh Nữ giới Khu vực VIII được tổ chức tại nhà thờ Chi Hội Tin Lành Tân Thành, số 110 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chương trình nhằm bồi dưỡng phần thuộc linh, kết nối thêm tình thân trong Chúa và giúp các chị em luôn nhớ đến nhau trong sự cầu thay để kết quả hơn cho nhà Chúa.


Nhà thờ Tin Lành Tân Thành, Đồng Nai

Thành phần tham dự gồm có: Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai, Mục sư Nguyễn Tờn, là diễn giả; và khoảng 60 quý bà là vợ các Giáo phẩm, Nữ Truyền đạo thuộc tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.


Vợ các Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo thuộc tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với đề tài “Sống Phục Vụ”, Mục sư Nguyễn Tờn nương trên Lời Chúa trong Giăng 12:26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người…” khích lệ quý tôi tớ Chúa dù là nam hay nữ đều sẵn lòng hầu việc theo ơn Chúa ban; dù âm thầm hay công khai đều cậy ơn Chúa để hầu việc Ngài mạnh mẽ; cần phải theo Chúa, ở với Chúa để phục vụ cách kết quả; và sẽ được Chúa ban những phần thưởng lớn lao.


Mục sư Nguyễn Tờn giảng bồi linh.

Trong chương trình các bà, các cô dự phần tôn vinh Chúa, thảo luận và trình bày các vấn đề được thảo luận trong nhóm của mình.

Các bà, các cô trong khu vực 1&2, tỉnh Đồng Nai, tôn vinh Chúa


Các bà, các cô trong khu vực 4&5, tỉnh Đồng Nai, tôn vinh Chúa


Các bà, các cô tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tôn vinh Chúa

Bà Mục sư Nguyễn Tờn giới thiệu về những sinh hoạt của Nữ giới Tin Lành tỉnh Đồng Nai và những vấn đề cần cầu thay:
Nữ giới tỉnh được chia thành 5 khu vực. Có hơn 50 bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Nữ Truyền đạo. Khoảng 30 Hội Thánh có ban Nữ giới trong số hơn 76 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm. Hội đồng Bồi linh Nữ giới tỉnh tổ chức mỗi năm 1 lần. Khích lệ các Hội Thánh thành lập ban Nữ giới và học theo tài liệu của Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội soạn thảo.


Bà Mục sư Nguyễn Tờn hướng dẫn thảo luận và giới thiệu về những sinh hoạt của Nữ giới Tin Lành tỉnh Đồng Nai

Bà Mục sư Nguyễn Hoàng Thanh Lâm giới thiệu sinh hoạt của Nữ giới Tin Lành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và những vấn đề cầu thay:
Ban Phụ nữ tỉnh được thành lập từ năm 2005, Hiện có 25 quý bà Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh (cả hưu trí và Quả phụ Mục sư). Trong số 31 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm có 20 ban Phụ nữ được thành lập, Tham dự chương trình Hiệp nguyện hàng tháng, Hội đồng Bồi linh Nữ giới của tỉnh mỗi năm 1 lần. Xin cầu nguyện để 38 dân tộc thiểu số trong tỉnh được biết và tin Chúa.


Bà Mục sư Nguyễn Hoàng Thanh Lâm giới thiệu về những sinh hoạt của Nữ giới Tin Lành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bà MS Nguyễn Tờn, Đặc trách Nữ giới khu vực VIII, thông tin và nhắc nhở các Ban điều hành Nữ giới trong khu vực những vấn đề cần thiết để gây dựng đời sống thuộc linh, tinh thần hầu việc Chúa của quý nữ giới và những sinh hoạt đi vào nề nếp như đã được TLH phổ biến trong tháng 7 vừa qua.

Chương trình buổi chiều với phần thảo luận và những câu hỏi thiết thực đã giúp quý phụ nữ có thêm nhiều hiểu biết để trở thành người phục vụ Chúa kết quả và hỗ trợ tốt cho chồng mình trong chức vụ hầu việc Chúa.

Các nhóm thảo luận những câu hỏi thiết thực để hỗ trợ cho người hầu việc Chúa có kết quả.


Các nhóm trình bày những câu hỏi đã thảo luận nhằm giúp cho người tham dự nhận biết vai trò của mình.

Tạ ơn Chúa ban cho chương trình Thông công-Bồi linh quý vợ đầy tớ Chúa trong 2 tỉnh được diễn ra tốt đẹp. Chương trình kết thúc vào lúc 15g30 sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Quả phụ Mục sư Nguyễn Đình Quy và lời chúc phước của MS Nguyễn Duy Hải.

CTV: MS Nguyễn Phương Lâm
Hình ảnh: Truyền thông Hội Thánh Tân Thành

Bài trướcTâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô – 22/9/2023 
Bài tiếp theoBài hát: Trong Ơn Chúa