Dôk Kjăp Hlăm Êlan Êbat Klei Hdĭp Myang – 15/9/2021

1108

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 7:24-29

Êlan kliăng: “Snăn yơh hlei pô hmư̆ klei kâo blŭ anei leh anăn gưt srăng jing msĕ si sa čô mnuih thâo mĭn mdơ̆ng sang ñu ti dlông boh tâo.” (Y‑Mathiơ 7:24).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mdê ti krah sa čô thâo mĭn hŏng sa čô mluk? Ti knhal tuč si klei mdê ti krah dua čô anei? Si drei ngă čiăng dưi dôk kjăp hlăm êlan êbat tui hluê Khua Yang?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei lač kơ dua boh sang dlăng ti êngao msĕ kluôm dhuôm. Tơdah knŏng ksiêm dlăng tui si hnơ̆ng čuăn yang đar, snăn dua boh sang anei amâo mâo klei mdê ôh. Ƀiădah lĕ, tơdah mâo klei truh mơ̆ng êngao msĕ si adiê hjan, êa lip, angĭn êbŭ ktang thut ngă, hlăk anăn sa boh sang amâo dlưh ôh kyuadah mdơ̆ng ti dlông boh tâo, bi sa boh sang dlưh rai kyuadah mdơ̆ng ti dlông lăn čuah. Kyuadah atur sang yơh čuăn kơ sang dưi dôk kjăp hlăk mâo klei truh hriê bhiâo riâo rit mơ̆ng êngao.

Khua Yang Yêsu yua klei bi hriêng anei čiăng đru phung dôk hmư̆ thâo săng, klei yuôm hĭn kơ sa boh sang amâo djŏ ôh mơ̆ng kdrăp ti êngao, ƀiădah mơ̆ng atur mdăp ti gŭ adih. Khua Yang mblang, sa čô mnuih thâo mĭn leh anăn sa čô mnuih mluk mâo msĕ sơăi mmông myun dưi hmư̆ klei Khua Yang mtô lač. Grăp čô mkŏ mdơ̆ng sơăi sa boh sang mngăt myang kơ ñu pô. Ƀiădah knŏng mnuih thâo mĭn jing mnuih thâo mkăm kñăm kơ bruă mdơ̆ng atur klei hdĭp mngăt myang, anăn jing klei hmư̆ leh anăn gưt ngă hlue si Klei Blŭ Khua Yang, kyuanăn dôk kjăp nanao hlăm êlan êbat klei hdĭp mngăt myang, măng ai ya klei truh dưn; bi mnuih mluk knŏng hmư̆ ƀiădah amâo gưt ngă hlue ôh, dlăng yuôm kơ kdrăp, tĭng yap tui si ƀuh mdah ti êngao, amâo mđing uêñ ngă hlue Klei Blŭ Khua Yang mtô lač ôh, snăn êlưih êbuh lĕ hlăm êlan êbat klei hdĭp mngăt.

Drei dôk hdĭp hlăm ênuk arăng yap yuôm, mpŭ hĭn, hlue si kdrăp ƀuh ti êngao. Amâo mâo ƀiă ôh phung đăo tŭ klei bi hmăi mơ̆ng klei anei, mkăm kñăm kơ klei bi myâo bi msiam čhum ao čŭt hơô, kdrăp asei mlei, ƀiădah lĕ, dlăng hơăi mang kơ klei mkŏ mdơ̆ng klei hdĭp hlăm lam. Mâo lu mnuih leh tlă anăp hŏng klei dleh, ruăt bi luč yơh klei đăo kơ Khua Yang, kyuadah luč klei căng hmăng. Diñu amâo dưi đăo ôh kơ Pô bŏ hŏng klei khăp bi truh hĕ kơ diñu klei găn msĕ snăn. Diñu jing phung mdơ̆ng sang ti dlông lăn čuah, amâo thâo săng ôh Aê Diê mâo hdră kơ grăp čô. Hmư̆ leh anăn gưt ngă hlue Klei Blŭ Khua Yang čiăng dưi mâo atur klei hdĭp mngăt myang kjăp phĭt, đru kơ drei dôk kjăp hlăm Khua Yang ti anăp êngĭn êbŭ klei hdĭp. Amâo mâo pô thâo ôh ya klei srăng truh kơ klei hdĭp drei hruê mgi, ƀiădah mâo klei hdĭp mngăt myang kjăp ktang, srăng đru drei đăo kjăp kơ Khua Yang hlăm djăp mta klei truh, kjăp ai tiê bi kdơ̆ng hŏng angĭn êbŭ ksŭng drŭng ngă ktang tĭt, čiăng kơ ăt dưi dôk kjăp čhuang êbat hlăm êlan klei hdĭp mngăt myang tơl truh hruê bi tuôm hŏng Khua Yang. Mkŏ mdơ̆ng atur klei hdĭp mngăt myang amâo djŏ ôh jing bruă ngă knŏng sa hruê amâodah dua hruê, ƀiădah jing bruă sui dlông, ăt mdơ̆ng nanao grăp hruê tơl truh kơ hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê. Angĭn êbŭ klei hdĭp srăng ƀrư̆ hruê ƀrư̆ ktang prŏng hĭn êjai, kyuanăn knŏng hlei pô mdơ̆ng atur klei hdĭp mngăt myang ti dlông boh tâo kjăp Yêsu kơh, dưi dôk kjăp leh anăn adôk mơh leh găn angĭn êbŭ anăn ngă.

Ya klei bi kpăk gun drei ka dưi dôk hdĭp hŏng Klei Khua Yang Blŭ grăp hruê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo dôk hdĭp hŏng Klei Ih Blŭ, hlăm grăp bruă prŏng bruă điêt hlăm klei hdĭp kâo. Akâo Ih brei kâo grăp hruê dôk gĭr hlăm klei mdơ̆ng atur klei hdĭp mngăt myang, leh anăn brei kâo dưi bi knal klei êđăp ênang ti anăp angĭn êbŭ klei hdĭp

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 5:6-6:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcỦy Ban Y Tế – Xã Hội Tổng Liên Hội Tiếp Tục Thực Hiện Công Tác Tương Trợ Giữa Đại Dịch
Bài tiếp theoVững Bước Trên Linh Trình – 15/9/2021