Đề tài các ngày lễ trong năm 2022 của HTTLVN

14776

Căn cứ biểu quyết số 8, biên bản số 01/2022/BB-TLH
Phòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội

xin thông báo

Đề tài các ngày lễ trong năm 2022 của HTTLVN

 

1. Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó
Đề tài: Vâng phục trọn vẹn
Câu gốc: Hê-bơ-rơ 5:8

2. Lễ kỷ niệm Chúa phục sinh
Đề tài: Hy vọng trong Chúa phục sinh
Câu gốc: I Phi-e-rơ 1:3b

3. Lễ kỷ niệm Chúa thăng thiên
Đề tài: Phước hạnh nơi Chúa thăng thiên
Câu gốc: Giăng 14:3

4. Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm
Đề tài: Đấng yên ủi
Câu gốc: Giăng 14:16

5. Lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh
Đề tài: Chúa đến trong thế gian
Câu gốc: I Ti-mô-thê 1:15a

Bài trướcQuảng Nam: Hiệp Nguyện Mục sư – Truyền đạo tháng 01/2022
Bài tiếp theoRhuav Mlom Povtseg – 14/1/2022