Dâng Lời Khẩn Nguyện – 10/2/2022

3370

 

 

I Ti-mô-thê 2:1-4

“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê việc trước tiên cần phải làm là gì? Ông cho biết điều đó có ý nghĩa như thế nào? Bạn thường dâng lời khẩn nguyện cho ai?

Sứ đồ Phao-lô căn dặn Mục sư trẻ Ti-mô-thê việc quan trọng cần phải làm trước tiên là “khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người” (câu 1). Ông dùng cụm từ “trước hết mọi sự” nói lên tính quan trọng và cấp thiết của lời khẩn nguyện. Cầu nguyện thường được ví sánh là “hơi thở thuộc linh” nên Cơ Đốc nhân nếu không ưu tiên cầu nguyện, tâm linh sẽ trở nên yếu ớt và có thể “ngừng thở” bất cứ lúc nào.

Sứ đồ Phao-lô không chỉ nhắc nhở cầu nguyện đơn thuần, nhưng ông nhấn mạnh với bốn động từ để nói lên tầm quan trọng trong sự cầu nguyện, đó là “khẩn nguyện”, “cầu xin”, “kêu van”“tạ ơn”. “Khẩn nguyện” bày tỏ tấm lòng khẩn thiết kêu cầu sự cứu giúp từ Chúa. “Cầu xin” thể hiện thái độ hạ mình để cầu xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. “Kêu van” với tấm lòng tha thiết trình lên Đấng Tối Cao những lời cầu thay cho người khác với mong ước được Ngài đoái xem. “Tạ ơn” là điều không thể thiếu trong sự cầu nguyện, chúng ta phải luôn dâng lời chúc tụng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô cho biết đối tượng ông Ti-mô-thê phải nghĩ đến khi dâng lời khẩn nguyện, đó là “mọi người”, “các vua”, “các bậc cầm quyền” (câu 2). Cầu thay cho mọi người là lời kêu gọi dành cho mỗi con dân Chúa. Là những chi thể trong thân của Đấng Christ, chúng ta có bổn phận quan tâm đến nhu cầu của nhau mà cầu thay. Đây là điều không thể thiếu trong nếp sống cầu nguyện của mỗi Cơ Đốc nhân. Kế đến, chúng ta cũng phải cầu thay cho “các vua”, những người lãnh đạo đất nước. Khi Sứ đồ Phao-lô viết thư này, hoàng đế Nê-rô, một vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo đang cai trị. Cơ Đốc nhân tại La Mã đang bị bắt bớ dữ dội. Vì thế, việc cầu thay cho các bậc cầm quyền là rất cần thiết “để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn” (câu 2b). Ông nói thêm: “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời” (câu 3). Việc cầu thay cho mọi người và cho các nhà lãnh đạo rõ ràng là việc tốt đẹp và làm hài lòng Chúa vì Ngài muốn mọi người đều được cứu và nhận biết chân lý (câu 4).

Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong xã hội mà nhiều người không biết chân lý, bắt bớ Hội Thánh Chúa. Do đó, trách nhiệm của con dân Chúa là phải hết lòng cầu thay cho nhà cầm quyền và cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta phải tin rằng bởi lời khẩn nguyện cầu xin của chúng ta, Chúa sẽ làm những việc lớn và khó, là những việc mà chúng ta chưa từng biết.

Bạn có ưu tiên dâng lời khẩn nguyện cho mọi người không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn ưu tiên dâng lời khẩn nguyện, cầu xin và tạ ơn cho mọi người và cho các nhà lãnh đạo đất nước con vì đây là điều Chúa đẹp lòng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 18:28-19:11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMyơr Klei Kwưh Akâo – 10/2/2022
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Khu Vực Tỉnh Bình Định