Đấng Giữ Giao Ước – 14/4/2018

1208

 

Nê-hê-mi 9:32-38

32 Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi! là Đức Chúa Trời rất lớn rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi, và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ đời các vua A-si-ri cho đến ngày nay. 33 Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình; vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. 34 Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ, và tổ phụ chúng tôi, không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. 35 Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. 36 Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi; nầy chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. 37 Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi: các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn. 38 Dầu các sự nầy, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó; các quan trưởng, người Lê-vi, và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. 

Câu gốc: “Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi! Là Đức Chúa Trời rất lớn rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi” (câu 32a).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên tuyên xưng Chúa là Đấng như thế nào? Những gian khổ mà họ phải chịu đựng đến từ đâu? Trong câu cuối, dân Y-sơ-ra-ên đã có đáp ứng tích cực nào? Bạn có những kinh nghiệm tương tự như dân Y-sơ-ra-ên?

Phân đoạn Kinh Thánh này là phần kết của bài cầu nguyện mà dân Chúa dâng lên cho Ngài. Một lần nữa, khi nhìn lại hành trình lịch sử với đủ những cung bậc cảm xúc đan xen nhau, dân Y-sơ-ra-ên khẳng định rằng Chúa là Đấng quyền năng. Ngài giải phóng và bảo vệ tổ phụ họ trong những cơn hoạn nạn sống còn. Ngài cũng là Đấng giữ giao ước đến đời đời. Dẫu tổ phụ họ nhiều lần không vâng lời Ngài, Ngài vẫn dùng sợi dây yêu thương để trói chặt họ trong mối giao ước với Ngài. Thật chỉ bởi ơn Ngài mà dân tộc họ mới còn có thể quay về quê hương và tái xây cất bức tường thành đã đổ nát. Thế nhưng có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, ấy là bởi những tội lỗi mà tổ phụ họ gây ra đã khiến họ phải làm nô lệ trong chính mảnh đất từng thuộc quyền sở hữu của tổ phụ họ. Dân Y-sơ-ra-ên phải sống trong cảnh bị chèn ép, bị bóc lột, và tủi hổ. Chính vì thế, mà dân Chúa đã khẩn thiết cầu xin Chúa thôi giáng những hoạn nạn trên dân tộc họ. Họ thật sự ăn năn về những tội lỗi của dân tộc mình. Và điều quan trọng hơn hết là họ xin được tái cam kết bước vào mối giao ước bền chặt với Chúa. Đó là lý do vì sao mà trong câu 31, dân Y-sơ-ra-ên nhắc đến Chúa là Đấng giữ giao ước. Vì họ muốn được tái cam kết với Chúa, được sống trong vòng tay yêu thương và bảo vệ của Ngài. Một trong những giá trị lớn nhất mà dân Y-sơ-ra-ên học được khi nhìn ngược về lịch sử, ấy là quyết định quay trở về trong vòng tay nhân từ của Chúa và sống với địa vị là dân giao ước của Ngài.

Chúng ta thật cảm ơn Chúa vì cớ sự nhân từ của Ngài mà Ngài hằng giữ giao ước đến đời đời. Thế nhưng, chúng ta đừng ỷ lại vào sự nhân từ ấy mà phải chuốc lấy những hậu quả đau buồn như dân Y-sơ-ra-ên từng phải chịu. Ngài là Đấng giữ giao ước, nhưng không vì cớ đó mà Ngài bỏ qua những hành vi tội lỗi của chúng ta. Hãy nhớ rằng trong giao ước của Chúa bao giờ cũng có điều kiện chúng ta phải sống và làm theo Lời Chúa thì Ngài mới ban phước cho chúng ta trong con đường mình. Nhìn về Hội Thánh, gia đình và bản thân, chúng ta và chính cá nhân mình đang ở đâu trong mối giao ước với Ngài?

Bạn có quyết định gì với Chúa trong ngày hôm nay, khi nhận biết mình đang được bảo vệ trong vòng tay của Chúa Nhân Từ?

Con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng giữ giao ước đến đời đời. Xin dạy con luôn đi trong giềng mối của Ngài để con được sống trọn vẹn trong mối giao ước với Chúa luôn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 8.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org