Đăk Lăk: Tấn Phong 12 Mục Sư Tại Nhà Thờ Buôn Ma Thuột

5042

HTTLVN.ORG – Lễ Tấn phong Mục sư cho 12 Mục sư Nhiệm chức tại Đăk Lăk được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/10/2018.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội, Thư ký Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I, đã giảng trao sứ điệp với đề tài “Noi Gương Đấng Chăn Chiên” nương trên Lời Chúa trong sách Giăng 10:1-6; 11-16; và câu gốc I Phi-e-rơ 2:21. Mục sư đã dùng hình ảnh Chúa Giê-xu – Đấng Chăn Chiên làm tấm gương cho chúng ta noi theo trong chức vụ chăn bầy của Ngài: Đi trước để chiên theo sau, quen biết chiên, hy sinh chịu khổ vì Chúa, vì chức vụ, vì bầy chiên của Chúa và phải đem chiên lạc trở về.

Mục sư Phan Văn Cử rao giảng sứ điệp tấn phong

Quang cảnh chương trình lễ Tấn phong

Ban hát gia đình tân Mục sư tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội, Chủ tịch Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư – Khu vực I làm chủ lễ và thực hiện nghi thức tấn phong Mục sư cho 12 Mục sư Nhiệm chức cầu phong:

1. MSNC Hà Văn Khanh – Quản nhiệm Chi Hội Đoàn Kết;
2. MSNC Niê Y-Luê – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Mùi;
3. MSNC Thơm Rayoq – Quản nhiệm Chi Hội Tư Thỉnh;
4. MSNC Y-Toan Ksơr – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Gŏ – Buôn Năng;
5. MSNC Y-Hut Hđơk – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Hma;
6. MSNC Y-Wưiñ B.Yă – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Tuôr;
7. MSNC Phan Thiện Thành – Quản nhiệm Chi Hội Quảng Trạch;
8. MSNC Mai Hồng Sáng – Quản nhiệm Chi Hội Quảng Phú;
9. MSNC Y-Blô Mlô – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Hô AB-Mrưm;
10. MSNC Y-Dun Mlô – Quản nhiệm Chi Hội M’Yui-M’Hap;
11. MSNC Ksor Aueo – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Săm A-B;
12. MSNC Y-Gênh Niê  – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Tuôr A-B.

Mục sư đoàn cùng đặt tay hiệp lòng cầu nguyện cho 12 vị tân Mục sư

Mục sư Hà Văn Khanh thay cho các tân Mục sư có lời bày tỏ tâm chí.

Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Y-Ky Êban, UV HĐTV & TPMS KV I.

Chụp hình lưu niệm các tân Mục sư cùng HĐTV & TPMS KV I

TTV. Elisha