Đắk Lăk: Huấn luyện Chấp Sự 2021

380

HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị cho các Chấp sự hiểu biết thêm kiến thức về vai trò, tư cách và nhiệm vụ của Chấp sự trong Hội Thánh; trong 2 ngày 27-28/4/2021, Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục TLH tổ chức chương trình huấn luyện cho Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh tại 2 địa điểm: nhà thờ Tin Lành Phước An và nhà thờ Tin Lành Buôn ALê A.

Quang cảnh chương trình huấn luyện tại 2 trung tâm

Diễn giả chính của chương trình huấn luyện gồm Mục sư Dương Quang Hòa và Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội. Tham dự chương tình có các Mục sư trong Ban Đại diện và hơn 1.250 Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo Quản nhiệm, Phụ tá và Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh.

Xuyên suốt 2 ngày học, các diễn giả đã nêu ra tầm quan trọng của Thánh chức Chấp sự trong HTTLVN để ổn định trật tự, kỹ cương của Hội Thánh chung, đồng thời các Chấp sự phải thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác của Chúa.

Các diễn giả cũng dành thời gian giải đáp các thắc mắc do các Chấp sự nêu lên liên quan đến việc thực hiện Giáo nghi của Hội Thánh trong thời gian sắp tới để hiệp tác với Quản nhiệm phục vụ Chúa trong Hội Thánh mình được tốt hơn.

MS Dương Quang Hòa huấn luyện

Chương trình kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 28/4/2021 sau lời cầu nguyện của MS Ai Buân.

TTV. Thiên Phước

Bài trướcGĭr Dôk Guôn – 4/5/2021
Bài tiếp theoTrại Bồi Linh Thanh Thiếu Niên Tỉnh Hậu Giang