Chương Trình Truyền giảng “ƠN TRỜI” tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2

3418

Chương trình truyền giảng với chủ đề “ƠN TRỜI” sẽ được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2 – tỉnh Bình Thuận.

Diễn giả: Mục sư PHAN VĨNH CỰ – Phó Hội trưởng I.

Thời gian: 19 giờ 15 ngày 20/4/2018