Chương Trình Cung Hiến & Khánh Thành Nhà Thờ Tin Lành PHÚC ÂM 2

5518

Chương Trình 1: Cung Hiến & Khánh Thành Nhà Thờ

Thời gian: 08 giờ 30 thứ sáu, ngày 20/04/2018

Địa điểm: Nhà Thờ TL Phúc Âm 2

X. Tân Phúc, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận