Khối Âm nhạc: Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh 2017

4222

Chương trình Thánh nhạc Giáng sinh 2017 với chủ đề: Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân
Diễn giả: Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường
Thời gian: 19 giờ ngày 2/12/2017
Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành
Chương trình do Khối Âm nhạc – UB TTN TLH thực hiện.