Chương Trình Bồi Linh Tại Hội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng.

684

HTTLVN.ORG – Theo định hướng của Hội Thánh (HT) An Lạc Tây vào đêm trăng tròn hằng tháng, HT tổ chức bồi linh cho con cái Chúa trong HT. Cám ơn Chúa, chương trình đầu tiên trong tháng 2 năm 2012 đã được thực hiện.

 

Lúc 19giờ, ngày 7 tháng 2 năm 2012, đêm bồi linh đầu tiên trong năm diễn ra vui vẻ và đầy ơn Chúa. Chương trình có khoảng 100 con cái Chúa tham dự. Các Ban Tráng niên và Trung niên dự phần tôn vinh Chúa trong chương trình.

 

Với chủ đề: Sử Dụng Ân Tứ Chúa Cho Để Phát Triển Hội Thánh. Mục sư Châu Tử Tôn nhắc nhở các con cái Chúa trong HT hiểu được ý nghĩa và nguồn gốc của các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho, đồng thời để mỗi con cái Chúa biết được mục đích Chúa ban cho ân tứ là để sử dụng hầu việc Ngài và gây dựng HT. Qua đó, mỗi con cái Chúa cần xem lại phẩm hạnh của mình để mỗi người nhận được ân tứ thuộc linh mà hết lòng phục vụ Chúa.

 

Xin tôi con Chúa quan tâm, dành thời gian cầu thay cho con dân Chúa tại An Lạc Tây, hầu Chúa soi sáng cho mỗi người nhận biết rõ ân tứ Chúa trao ban và được giục giã cùng nhau siết chặt tay gây dựng nhà Chúa.

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh buổi bồi linh

 

2

Muc sư Châu Tử Tôn giảng lời Chúa

 

3

Ban Trung niên và Tráng niên tôn vinh Chúa

 

 

TTV. Trần Giám

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Chi Hội Vĩnh Lương, Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoNhu Cầu Thuộc Linh Và Truyền Giáo Của Hội Thánh Chúa Tại Việt Nam