Chúa Giê-xu Bày Tỏ Lòng Thương Xót – 20/3/2024

5938

 

 

Ma-thi-ơ 15:29-31

“Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đến với Chúa là dân nào? Họ đến với Chúa với mục đích gì? Việc Chúa chữa lành cho họ bày tỏ Chúa là Đấng thế nào? Bạn áp dụng bài học này cho mình và cho Hội Thánh ra sao?

Sau khi Chúa Giê-xu chữa lành cho con gái của người đàn bà Ca-na-an, Ngài đi về phía biển Ga-li-lê, lên một triền đồi và ngồi xuống, vừa lúc ấy một đoàn dân rất đông kéo đến với Ngài. Theo Mác 7:31 cho biết vùng đất Chúa đến là vùng Đê-ca-bô-lơ thuộc dân ngoại, nên đoàn dân đến với Chúa Giê-xu là dân ngoại bang. Khi đến, họ “đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Giê-xu” (câu 30), với mong muốn Chúa cũng chữa lành cho họ giống như Ngài đã chữa lành cho con gái của người phụ nữ Ca-na-an.

Mặc dầu Chúa Giê-xu đã nói rằng ưu tiên hiện tại của Ngài trong chức vụ không phải là dân ngoại mà là dân Do Thái, nhưng Ngài vẫn quan tâm, chăm sóc và chữa lành cho những dân tộc không phải là người Do Thái. Lòng thương xót của Chúa Giê-xu bày tỏ qua ký thuật của Sứ đồ Ma-thi-ơ: “thì Ngài chữa cho họ được lành” (câu 30). Một điều đáng ngạc nhiên là sau khi thấy những người bệnh được Chúa chữa lành, đoàn dân ngoại đều kinh ngạc và ca ngợi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Việc Chúa chữa lành cho dân ngoại cho thấy Chúa thể hiện lòng thương xót và bày tỏ ân sủng cứu chuộc của Ngài không chỉ giới hạn trong dân Y-sơ-ra-ên mà sẽ lan tràn khắp thế giới.

Chúa Giê-xu đã dạy về sự phán xét sau cùng trong Ma-thi-ơ 25:31-46 rằng người có đức tin thật nơi Chúa, được ví như chiên, là người có lòng thương xót và giúp đỡ những người chung quanh đang gặp những hoạn nạn, thử thách, khó khăn, vì khi làm việc đó cho người khác cũng chính là làm cho Chúa. Còn người sống ích kỷ, lòng dạ nhỏ nhen, vô cảm, thể hiện họ không có đức tin thật nơi Chúa, được ví như dê, luôn tìm lý do biện luận cho việc không có hành động thương xót đối với những người xung quanh. Việc lành không phải là điều kiện để một người được cứu, nhưng người có đức tin thật nơi Chúa thì phải sống bày tỏ lòng thương xót với mọi người (Gia-cơ 2:14-26). Ngày nay, tinh thần thương xót, yêu thương quan tâm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cần được phát huy trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ quan tâm đến những người chúng ta thân thiết mà thôi nhưng cũng phải thể hiện tinh thần yêu thương quan tâm giúp đỡ đối với bất kỳ ai đang ở trong sự khốn khó, nguy hiểm, bệnh tật, thiếu thốn, và đó cũng là cơ hội giúp họ nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa để họ cũng ca tụng Đức Chúa Trời.

Bạn có đang bày tỏ lòng thương xót, giúp đỡ những người xung quanh giống như Cứu Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa và yêu thương mọi người. Nguyện cuộc sống con luôn bày tỏ lòng thương xót giúp đỡ những người khốn khó Chúa đặt để chung quanh con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 26

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKhua Yang Yêsu Bi Êdah Klei Pap – 20/3/2024
Bài tiếp theoBến Tre: Chương Trình Bồi Linh