Chúa Cứu Giúp Vượt Mong Đợi – 17/8/2019

1684

 

 Ê-xơ-tê 9:11-17

11 Trong ngày đó, người ta đem cho vua hay số những kẻ bị giết trong kinh đô Su-sơ. 12 Vua nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê rằng: Dân Giu-đa đã giết chết tại trong kinh đô Su-sơ năm trăm người, và mười con trai của Ha-man thay; lại trong các tỉnh của vua chúng còn đã làm chi nữa! Bây giờ nàng xin gì? Tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa, tất sẽ làm cho. 13 Bà Ê-xơ-tê thưa rằng: Nếu đẹp ý vua; xin hãy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay; và cho phép treo nơi mộc hình mười con trai của Ha-man. 14 Vua bèn truyền lịnh làm như vậy: có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ, và người ta treo mười con trai của Ha-man. 15 Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày mười bốn tháng của A-đa, và giết ba trăm người ở tại Su-sơ; nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tài.
16 Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua, bèn hiệp lại binh vực cho sanh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết bảy mươi lăm ngàn người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài. 17 Việc ấy xảy ra nhằm ngày mười ba của tháng A-đa; còn ngày mười bốn tháng ấy, chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. 

Câu gốc: “Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua, bèn hiệp lại binh vực cho sanh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết bảy mươi lăm ngàn người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Hoàng hậu Ê-xơ-tê cầu xin vua cho thêm một ngày để giết kẻ thù của mình? Tại sao bà còn xin treo mười con trai của ông Ha-man lên cây mộc hình? Bài học giúp chúng ta thấy sự cứu giúp của Chúa như thế nào?

Tuy ông Ha-man đã chết, nhưng những người thuộc về ông vẫn còn sống, và họ bất chấp mọi thủ đoạn để giết hại người Giu-đa cho bằng được. Đó là lý do tại sao khi vua hỏi Hoàng hậu Ê-xơ-tê còn muốn xin điều gì nữa, thì bà đã cầu xin vua cho dân tộc bà thêm một ngày để tiêu diệt hết những kẻ thù, đồng thời bà cũng xin vua hãy treo mười con trai của ông Ha-man lên cây mộc hình. Lời cầu xin này làm chúng ta hoài nghi về lòng khoan dung và đức độ của Hoàng hậu Ê-xơ-tê. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng, người Giu-đa chỉ giết những ai thù ghét họ (câu 16). Hành động tiêu trừ đối phương thật ra chỉ là để bảo vệ sự an nguy cho dân tộc Giu-đa. Và đó cũng là lý do tại sao Hoàng hậu Ê-xơ-tê cầu xin Vua A-suê-ru cho dân Giu-đa thêm một ngày để tự vệ, bởi bà sợ kẻ thù sẽ quay lại vào ngày mười bốn tháng A-đa và giết hại dân tộc bà. Còn hành động xin treo những con trai của ông Ha-man lên mộc hình là vì bà muốn làm nhụt chí vây cánh của ông Ha-man, đồng thời cảnh cáo rằng nếu ai vẫn còn ngoan cố sẽ có kết cuộc y như thế. Một trong những chi tiết minh chứng cho việc người Giu-đa giết hại kẻ thù xuất phát từ hành động tự vệ bản thân, ấy là việc họ không hề cướp đoạt tài sản của những người đó (câu 15-16), mặc dù họ có quyền làm như vậy theo chiếu chỉ (Ê-xơ-tê 8:11). Một lần nữa chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời đã hành động trên dân Ngài, thì Ngài sẽ bảo vệ họ cho đến cùng, và hậu quả của những kẻ chống đối Ngài thật kinh khiếp.

Phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ làm việc nửa vời. Khi Chúa đã đưa tay can thiệp trên những nan đề của đời sống chúng ta thì Ngài sẽ làm một cách triệt để, thậm chí vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Mặt khác, chúng ta cũng nhận ra rằng, nếu con người cứ ngông cuồng chống đối Chúa, bất chấp những cảnh báo Ngài đã đưa ra, thì hậu quả mà họ gánh lấy là đáng sợ dường nào. Bài học này cảnh tỉnh những ai đang sống thù nghịch với Chúa, đồng thời cũng giúp chúng ta tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, Đấng có quyền làm mọi điều vượt quá những gì chúng ta mong đợi.

Bạn đã kinh nghiệm sự cứu giúp vượt quá mong đợi đến từ Chúa chưa? Bạn có làm chứng điều đó với ai không?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì cớ những phép lạ Ngài làm trên đời sống con. Xin giúp con luôn ghi nhớ những kinh nghiệm phước hạnh ấy, và dùng điều đó để làm chứng về Chúa cho những người chung quanh con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org