Chủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2024

10912

Căn cứ biểu quyết số 7, Biên bản số 01/2024/BB-TLH
Phòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội

Thông Báo:

Chủ đề và câu gốc cho các ngày lễ của Hội Thánh trong năm 2024

1. Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó
Chủ đề: Mọi việc đã được trọn.
Câu gốc: Giăng 19:30b “Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.”

2. Lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh
Chủ đề: Nếu Đấng Christ không sống lại.
Câu gốc: I Cô-rinh-tô 15:17 “… nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.”

3. Lễ kỷ niệm Chúa Thăng thiên
Chủ đề: Chúa Thăng thiên và sẽ Tái lâm.
Câu gốc: Giăng 14:3 “Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

4. Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm
Chủ đề: Chứng nhân trong năng quyền.
Câu gốc: Công vụ các Sứ đồ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

5. Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh
Chủ đề: Bình an trên đất.
Câu gốc: Lu-ca 2:14 “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

Bài trướcĐắk Nông: Tập Huấn Kinh Thánh Hè 2024
Bài tiếp theoThơ: XUÂN MÃI XANH TƯƠI