Chủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2020

17758

Căn cứ biểu quyết số 2, biên bản số 01/2020/BB-TLH
Phòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội
xin thông báo

Đề tài và câu gốc cho các ngày lễ của Hội Thánh trong năm 2020

1. Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó
Đề tài: Chén đau thương
Câu gốc: Ma-thi-ơ 26:42b

2. Lễ kỷ niệm Chúa phục sinh
Đề tài: Chứng cớ Chúa phục sinh
Câu gốc: I Cô-rinh-tô 15:4


3. Lễ kỷ niệm Chúa thăng thiên
Đề tài: Mục đích Chúa thăng thiên
Câu gốc: Giăng 16:7a

4. Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm
Đề tài: Bông trái của Thánh Linh
Câu gốc: Ga-la-ti 5:22

5. Lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh
Đề tài: Tin Lành từ trời
Câu gốc: Lu-ca 2:10

Bài trướcHãy Giữ Kẻo Ngã – 22/1/2020 
Bài tiếp theoKhông Hề Quá Sức – 23/1/2020