Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh – 23/12/2019 

1600

 

Ma-thi-ơ 2:12-18

 “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao “Vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối” khi nghe tin Vua Do Thái vừa mới hạ sinh (Ma-thi-ơ 2:3)? Họ đã làm gì? Họ tiêu biểu cho hình ảnh của những ai?

Ma-thi-ơ 2:3 ghi rằng: “Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.” Dân chúng thành Giê-ru-sa-lem bối rối hay bất an về tin Tân Vương mới sinh vì họ không nhận biết và không tin Ngài là Đấng Mê-si-a. Họ bối rối vì Ngài đã không đến trong đường lối họ trông đợi: “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.
Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy”
(Giăng 1:10-11). Dân thành Giê-ru-sa-lem tiêu biểu cho những người chối bỏ Chúa Cứu Thế trong mọi thời đại.

Còn Vua Hê-rốt thì bối rối và bất an đến nỗi ông muốn giết Vua dân Giu-đa mới sinh này. Vua triệu tập các thượng tế và giáo sư Kinh Luật để hỏi họ về nơi Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra (Ma-thi-ơ 2:4). Khi biết Ngài sẽ sinh ra ở Bết-lê-hem, vua truyền bảo những nhà thông thái hãy đến đó thờ lạy, rồi trở lại trình báo với vua để vua cũng đến tôn thờ Ngài (Ma-thi-ơ 2:8). Thật ra, Vua Hê-rốt muốn giết Chúa giáng sinh từ trong trứng nước vì cảm thấy Ngài là mối đe dọa cho địa vị và uy quyền của ông. Khi những nhà thông thái Đông phương được Đức Chúa Trời cảnh báo, không quay trở lại trình báo thì vua tức giận ra lệnh giết tất cả bé trai từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem và các vùng phụ cận (câu 16), vì vua tin rằng Chúa Giê-xu nằm trong số các con trẻ đó. Vua Hê-rốt tiêu biểu cho những người thù ghét và muốn tiêu diệt Cơ Đốc giáo vì không muốn ai khác cầm quyền trên đời sống của họ. Họ chống đối, bách hại những người tin Chúa. Họ thế tục hóa lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh bằng cách ăn mừng ngày lễ mà không có Chúa Giáng sinh.

Từng con dân Chúa, từng Hội Thánh cần tận dụng cơ hội mừng Chúa Giáng Sinh hằng năm để chia sẻ tin mừng Chúa Giáng Sinh cho những người gần gũi, thân quen, và đồng bào của mình. Chúng ta hãy nói cho những người thờ ơ hay chối bỏ Chúa Giáng Sinh biết Đấng đã giáng sinh là ai, Ngài đã làm gì cho họ và họ cần đáp ứng thế nào. Chúng ta hãy học theo gương những người chăn chiên ngày xưa, rao báo, tôn vinh, ca ngợi Chúa về kinh nghiệm gặp Chúa và tin Chúa của mình (Lu-ca 2:15-20).

Bạn đón mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh như thế nào? Bạn quan tâm thế nào đối với những người đang ăn mừng lễ giáng sinh nhưng không có Chúa trong đời sống của họ?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã giáng sinh vì con. Xin Chúa giúp con mạnh dạn nói về Chúa trong dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh cho những người đang ăn mừng Giáng Sinh nhưng chưa biết Chúa, chưa tin và tôn thờ Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org