Các Kỳ Lễ Trọng Thể – 28/6/2021

2118

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-19

“Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính ta” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dạy dân Y-sơ-ra-ên giữ ba kỳ lễ trọng như thế nào để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài? Ý nghĩa của những kỳ lễ trọng này là gì? Ngày nay bạn làm gì để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Chúa?

Đức Chúa Trời dạy dân Ngài phải giữ ba kỳ lễ trọng thể trong năm khi vào Đất Hứa. Trước tiên, Lễ Bánh Không Men (câu 15); vào tháng lúa trỗ, từ chiều ngày 14-21/1 theo lịch Do Thái (khoảng giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 dương lịch), dân Chúa phải ăn bánh không men trong bảy ngày (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15-20; 13:3-10). Trong kỳ lễ này, mỗi người phải đi thờ phượng Chúa với của lễ dâng để thể hiện lòng biết ơn. Huyết con sinh không được dâng chung với bánh có men, và mỡ của nó không để đến sáng hôm sau (câu 18). Dân Chúa không được nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó như cách các dân Ca-na-an thờ cúng thần tượng của họ (câu 19). Đây là cơ hội để tuyển dân tưởng nhớ và kể lại cho con cháu những câu chuyện siêu phàm khi Chúa đưa dân Y-sơ-ra-ên xuất Ai Cập, bắt đầu từ đêm Lễ Vượt Qua và suốt bảy ngày sau đó tổ tiên của họ đã ăn bánh không men. Việc này nhắc tuyển dân và con cháu họ nhìn biết Đức Chúa Trời vĩ đại thể nào, Ngài yêu thương và giải cứu họ ra sao và nhắc họ sống tôn thờ Chúa xứng đáng với những đặc ân Ngài dành riêng cho họ.

Thứ hai, Lễ Mùa Màng (câu 16, 19), sau lễ bánh không men bảy tuần. Vào đầu vụ mùa, khi những hoa quả đầu tiên được thu hoạch, dân Chúa đem những hoa lợi đầu mùa tốt nhất dâng lên Chúa để thể hiện lòng biết ơn Ngài đã ban cho mùa màng tốt tươi, ban vật thực nuôi dưỡng họ.

Thứ ba, Lễ Mùa Gặt, còn gọi là Lễ Lều Tạm (Lê-vi Ký 23:34), tổ chức bảy ngày vào cuối mùa gặt, từ ngày 15-22/7 theo lịch Do Thái (khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 dương lịch), để tưởng nhớ lại những ngày dân Y-sơ-ra-ên sống trong các lều trại khi Chúa đưa họ ra khỏi Ai Cập (Lê-vi Ký 23:43).

Cả ba kỳ đại lễ của dân Y-sơ-ra-ên nhằm giúp họ và con cháu họ nhớ đến sự kiện ra khỏi ách nô lệ Ai Cập để bắt đầu một hành trình mới, được làm tuyển dân của Chúa; kinh nghiệm sự dẫn dắt, bồng ẵm, nuôi dưỡng và ban phước của Chúa để sống biết ơn Ngài và dâng điều tốt nhất lên cho Ngài. Mỗi Cơ Đốc nhân cũng có một mốc thời điểm được Chúa Giê-xu giải cứu từ một đời sống đắm chìm trong tội lỗi sang một đời sống mới được cứu chuộc, được ở trong sự chăn giữ của Chúa. Chúng ta phải ghi nhớ để thể hiện lòng biết ơn Chúa, tôn thờ Ngài và dâng lên Ngài những điều tốt nhất từ thành quả lao động của mình.

Những câu chuyện nào bạn muốn kể cho con cháu để giúp chúng nhận biết Chúa và trung tín phục sự Ngài?

Lạy Chúa, con luôn ghi nhớ ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh trên thập giá để cứu con. Xin giúp con trung tín hầu việc Ngài với lòng biết ơn để con cháu con noi gương tin cậy và tiếp tục hầu việc Chúa, hưởng phước hạnh trong đời này và cả cõi vĩnh hằng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 9:7 – 10:11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcTlâo Mta Klei Knăm Prŏng – 28/6/2021
Bài tiếp theoThơ: Thuyền Tôi Cặp Bến