Brei Bi Kdơ̆ng – 19/8/2022

673

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 10:34-39

Êlan kliăng: “Hlei pô pioh klei hdĭp ñu srăng luč hĕ; leh anăn hlei pô bi luč klei hdĭp ñu kyua kâo srăng lŏ ƀuh gơ̆.” (Y‑Mathiơ 10:39).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua Yang Yêsu lač ya klei Ñu hriê ba? Ya ngă Ñu lač snăn? Khua Yang Yêsu čang hmăng ƀuh ya klei hlăm phung ƀĭng kna? Si drei dôk hdĭp hlue si klei Khua Yang čiăng?

 Khua Yang Yêsu jing Aê Diê êđăp ênang (Y‑Êsai 9:5), snăn ya ngă Ñu lač “kâo amâo hriê ba klei êđăp ênang ôh, ƀiădah đao gưm”? Khua Yang Yêsu dôk lač kơ klei bi ngă srăng mâo plah wah phung tui hlue Khua Yang leh anăn phung amâo tui hlue Ñu. Khua Yang ăt brei drei thâo hnơ̆ng klei bi ngă anei jing prŏng snăk, boh blŭ “đao gưm” jing rup klei bi blah, brei bi blah čiăng lăm lui djăp mta mnơ̆ng wăt phung pô khăp hĭn čiăng tui hlue Ñu. Boh blŭ “bi kdơ̆ng” bi êdah klei bi ktlah kluôm ênŭm leh anăn nanao, brei ƀuh srăng mâo sa klei bi ktlah kjham plah wah phung tui hlue Khua Yang hŏng phung găp djuê hlăm sang diñu srăng tla čiăng bi mlih. Boh nik phung tui hlue ñu srăng mâo phung bi roh jing phung hlăm sang pô, diñu amâo djŏ knŏng bi êka klei khăp ôh ƀiădah ăt srăng bi êka hlăm asei mlei drei jing phung jih ai tiê tui hlue Khua Yang Yêsu.

 Khua Yang Yêsu čang hmăng ƀuh hlăm phung ƀĭng kna Ñu dua mta. Tal sa, brei diñu khăp kơ Aê Diê kluôm dhuôm, đăm lač ôh kơ klei khăp mkăn čiăng lač kơ bruă khăp Aê Diê ƀiă hĭn, amâo mă bruă kơ Aê Diê leh anăn ngă bruă Ñu jao leh (êlan 37). Tal dua, tŭ klei knap mñai kyua Anăn Ñu, anei jing klei myơr klei hdĭp klă sĭt mơ̆ng phung mă bruă kơ Khua Yang (êlan 38). Tŭ klei dleh dlan hŏng Khua Yang amâo djŏ jing klei ư̆ êpa, kƀah lu mta ôh ƀiădah năng ai srăng amâo jăk kơ asei mlei leh anăn kjham hĭn jing săn asei kyua Anăn Ñu. Drei jing phung tui hlue Khua Yang brei drei hdơr, păn kjăp klei hdĭp anei srăng ngă kơ drei luč hĕ klei jăk hĭn Khua Yang Yêsu brei leh kơ pô hlăm klei hdĭp anei leh anăn hlăm klei hdĭp hŏng Khua Yang (êlan 39).

 Hlăm klei mĭn lu phung đăo kơ Krist hruê anei, drei khăng amâo čiăng bi kdơ̆ng ôh kyua huĭ amâo jăk kơ klei bi mguôp sĭt suôr pô. Năng ai klei bi mklă amâo bi kdơ̆ng anăn dôk gun kpăk drei hdĭp sa klei hdĭp tŭ dưn kơ Khua Yang. Leh ăt jing dŭm klei bi mklă amâo bi kdơ̆ng anăn jing klei bi kgăn drei drei amâo dưi hdĭp myơr kơ Khua Yang. Lu blư̆ drei knŏng mĭn kơ pô čiăng djă pioh klei bi mguôp, pioh klei hdĭp pô. Khua Yang Yêsu hưn brei phung ƀuôn sang Ñu srăng bi mklă amâo bi kdơ̆ng ngă kơ drei êbat ting ring dua nah, leh anăn ngă sĭt amâo mâo ôh ya mta mnơ̆ng hlăm klei hdĭp anei ăt msĕ mơh amâo mâo ôh ya mta mơ̆ng Aê Diê. Tơdah drei bi mklă bi kdơ̆ng, năng ai drei srăng tuôm hŏng klei bi kdơ̆ng, phung găp djuê ngă jhat ƀiădah drei srăng mâo klei hdĭp lă lar Aê Diê ƀuăn brei, leh anăn klei hdĭp drei srăng mâo klei găl bi mtlaih phung găp djuê khăp hơiêng pô (Bruă Phung Khua Ƀĭng kna 16:31).

 Drei hdĭp klei hdĭp bi kdơ̆ng msĕ si Khua Yang čiăng leh mơ̆ ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo ƀuăn khăp kơ Ih hŏng jih ai tiê. Akâo kơ Ih đru kâo jhŏng bi kdơ̆ng, srăng tŭ klei dleh dlan êbat tui hlue Khua Yang leh anăn mă bruă kơ Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 24:1‑34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYuav Tsum Cais Tawm – 19/8/2022 
Bài tiếp theoPhải Phân Rẽ – 19/8/2022